Prihláška na seminár : Seminár v Bratislave: ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV NA SLOVENSKU
Týmto sa záväzne prihlasujem pod podmienkami uvedenými v Záväznej prihláške (na stránke www.ssok.eu v sekcii Semináre-fora).


Právnická osoba:
Fyzická osoba – podnikateľ:
Odoslať
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


14.12.2018
Seminár v Bratislave: ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV NA SLOVENSKU

PROGRAM SEMINÁRA:
08:30 – 09:00

- Registrácia účastníkov
09:00 –11:30
- Možnosti zamestnávania cudzincov na Slovensku (druhy pracovných povolení, konanie o vydanie pracovných povolení, nostrifikácia dokladov, povolenia replica watches na pobyt, výnimky zo zákona, vysielanie zamestnancov na prácu na Slovensko).
11:30 - 13:00
- Možnosti a výhody presunu podnikateľských aktivít do Srbska (presun výrobných prevádzok alebo ich častí), podmienky zakladania zahraničnej organizačnej zložky alebo obchodnej spoločnosti v Srbsku.

LEKTORI:
Lektormi sú odborníci zo Slovenska a Srbska, ktorí sa dlhodobo zaoberajú problematikou komparatívneho práva a podnikania v krajinách západného Balkánu.fausse montre
- Dr. Králik Miroslav, expert na obchodné právo krajín západného Balkánu (Slovensko),
- JUDr. Mišeková Mária, odborníčka obchodné právo, pracovné právo a zamestnávanie cudzincov v SR,
- JUDr. Jakub Kučerák, odborník na obchodné právo, pracovné právo a zamestnávanie cudzincov v SR.

ODBORNÝ GARANT:
Odborným garantom je Advokátska kancelária „Králik & Partners“, ktorá sa dlhodobo zaoberá poradenstvom v oblasti obchodného, pracovného práva, daní a účtovníctva v krajinách západného Balkánu.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Nečlen Slovensko – Srbskej obchodnej komory ............................................95 eur/osoba
Člen Slovensko-Srbskej obchodnej komory ....................................................45 eur/osoba
(V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady organizátora na seminár, študijné materiály, občerstvenie účastníkov a obed. V prípade neúčasti účastníka sa poplatok nevracia, je možná účasť náhradníka.)
Uzávierka prihlášok je do 13. decembra 2018.

KONTAKTNÁ OSOBA:
Bc. Marcel Vereš tel.: 02/526 31 884 e-mail: office@ssok.eu

1

fake Rolex

osmrtnice

smrtovnice

osmrtnicama ljubuški

umrli ljubuški

osmrtnice grude

smrtovnice sarajevo

jastuci

madraci

horoscope

umrli

vicevi

horoskop

knjige

lektire      ©SSOK 2014