Prihláška na seminár :
Týmto sa záväzne prihlasujem pod podmienkami uvedenými v Záväznej prihláške (na stránke www.ssok.eu v sekcii Semináre-fora).


Právnická osoba:
Fyzická osoba – podnikateľ:
Odoslať
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky..


      ©SSOK 2014