07.11.2018
BEZPLATNÉ KONZULTAČNÉ HODINY

Ako zamestnať srbských občanov na Slovensku


(streda 14:00 – 15:00h)

SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA Vás pozýva na konzultačné hodiny na aktuálne témy zamerané na jednotlivé témy v akareplica.com oblasti podnikania v Srbsku a na Slovensku, ako sú dane a účtovníctvo, vysielanie zamestnancov zo Srbska na Slovensko, zamestnávanie občanov Srbska na Slovensku, zabezpečovanie pracovných povolení a pobytu na Slovensku, zakladanie firiem v Srbsku, využívanie štátnych dotácií srbskej vlády pri otváraní nových pracovných miest ....

PRIHLÁŠKA:

Na konzultačné hodiny sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese komory: office@ssok.eu alebo na tel. čísle komory 02/526318 84.

Viac informácii Preskočiť
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


ZMENY V ZAMESTNÁVANÍ CUDZINCOV NA SLOVENSKU

OD NOVÉHO ROKA (1.1.2019)


. Od 1.1.2019 sa dohoda o dočasnom pridelení bude povinne zverejňovať aj pre príslušné úrady.

Zmena sa dotkne aj započítavania cudzincov do 30 % z celkového počtu zamestnancov a preukazovania vzdelania, diplom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní už nebude postačovať.

Zamestnávateľovi okrem dodržiavania nelegálneho zamestnávania pribudnú ďalšie povinností, ak bude chcieť zamestnať cudzinca z tretej krajiny.

Zmeny sa budú týkať aj nadväzujúceho zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.

Zmeny sa dotknú najmä formy preukazovania vzdelania, platnosti cestovných dokladov a platnosti dokladov o pobyte. Najviac očakávanou novinkou má byť skrátenie lehôt na rozhodovanie o pobyte cudzineckou políciou a to z 90 dní na 45 dní.

O uvedených zmenách bude viac diskutované dňa 14.12.2018 na odbornom seminári, ktorý sa uskutoční v Bratislave, administratívnej budove Apores v Dr. Vladimíra Clementisa 10 o 9:00 hod. V prípade zájmu sa môžete prihlásiť prostredníctvom online prihlášky zverejnenej na stránke http://ssok.eu/index.php?typ=fora&id=142)      ©SSOK 2014