SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


PODPÍSANÁ DOHODA O SPOLUPRÁCI S RAV


Dňa 26. januára 2018 v Novom Sade,v Srbsku, Slovensko – srbská obchodná komora a Rozvojová agentúra Vojvodina – RAV podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci

Dohoda má za cieľ zabezpečiť koordináciu činností účastníkov na realizácii investičných projektov slovenských subjektov (obchodných spoločností, investičných fondov a pod.), čo má zároveň prispieť k zvýšeniu prílevu zahraničných investícii do Srbska, vytváraniu nových pracovných miest, transferu technológií a zníženiu zahraničného deficitu Srbskej republiky.

Podpísaná dohoda má, okrem prilákania zahraničných investorov,zabezpečiť podmienky na rozširovanie dodávateľskej základne pre firmy v Autonómnej oblasti Vojvodina na jednej strane, a na strane druhej, prispieť k lepšej informovanosti slovenských subjektov o možnostiach a podmienkach investovania v Srbsku.


Na fotografii riaditeľ rozvojovej agentúry Vojvodina (RAV) pán Nikola Žeželj a predseda Slovensko-srbskej obchodnej komory Dr. Miroslav Králik


      ©SSOK 2014