SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Seminár v Trnave (Slovensko - srbské obchodné alternatívy)

Dňa 30.01.2018, sa uskutočnil ďalší seminár s názvom Slovensko - srbské obchodné alternatívy, organizovaný SLOVENSKO–SRBSKOU OBCHODNOU KOMOROU s Regionálnou Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v Trnave.

Seminár bol venovaný dvom hlavným témam
- Vysielaniu zamestnancov zo Srbska na prácu na Slovensko a
- Premiestňovaniu prevádzok zo Slovenska do Srbska.

Cieľom seminára bolo, pokiaľ ide o prvú tému, účastníkom poskytnúť dôležité informácie o právnych možnostiach a právnom rámci, ktorý je treba dodržať pri vysielaní zamestnancov, tak aby pri vysielaní, resp. prijímaní zamestnancov zo Srbska na Slovensku boli dodržané, nielen práva a povinnosti zamestnancov ale i práva a povinnosti prijímajúcich a vysielajúcich zamestnávateľov aj v Srbsku aj na Slovensku. V rámci druhej témy - Premiestňovanie prevádzok zo Slovenska do Srbska, pozornosť bola venovaná možnostiam pre slovenské obchodné spoločnosti premiestniť prevádzku z územia Slovenska do Srbska a výhodám, ktoré by v tomto prípade slovenské subjekty (investori) mohli získať predovšetkým z daňového aspektu ako zahraniční investori.

Na seminári sa zúčastnil aj zástupca Veľvyslanectva Srbskej republiky v Bratislave, Dragan Stojović - prvý tajomník.


Lektormi na uvedené témy boli: JUDr. Mária Mišeková a Dr. Miroslav Králik z advokátskej kancelárie Kralik & Partners, ktorí sa dlhodobo venujú témam obchodného práva krajín západného Balkánu


Dr. Králik prednáša o možnostiach podnikania v Srbsku

Lektorka JUDr. Mária Mišeková prednáša o zamestnávaní srbských občanov na Slovensku

Na fotografii zástupca Veľvyslanectva Srbskej republiky v Bratislave pán Dragan Stojović


      ©SSOK 2014