SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Vyslaní pracovníci v EÚ: Krok k zbližovaniu platov a sociálnej ochrane?

Dňa 16. 3. 2018 (piatok) sa konal v hoteli LOFT v Bratislave seminár zameraný na problematiku novoprijatej smernice o vysielaní pracovníkov. Seminár poskytol informácie o zmenách v pravidlách vysielania pracovníkov, o ďalších zámeroch EÚ ohľadom danej problematiky a pohľady odborníkov na prijatú smernicu. Na seminári vystúpili repliche orologi italia odborníci na európsku a pracovnú problematiku, a to: Ivan Štefanec – poslanec Európskeho parlamentu, Richard Sulík – poslanec Európskeho parlamentu, Simona Schuszteková – z asociácie pracovného práva, Martin Hošták – Republiková únia zamestnávateľov SR a Lucia Nižíková – Ministerstvo dopravy a výstavby SR :


Na tomto seminári sa zúčastnil predseda komory pán Dr. Miroslav Králik.V mene komory vystúpil na seminári, kde predniesol súčasný stav vysielania pracovníkov medzi Slovenskom a Srbskom.


Zdroj: Štefan Bako / EURACTIV Slovensko.

Dr. Králik informuje o zamestnávaní srbských občanov na Slovensku, zdroj: Štefan Bako / EURACTIV Slovensko.


      ©SSOK 2014