SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Srbsko umožnilo devízové platby cez PayPal

Srbská vláda prijala vo štvrtok 29. 03. 2018 niekoľko návrhov zmien zákonov a rozhodnutia, ktoré okrem iného​​ umožňujú prílev finančných prostriedkov zo zahraničia prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva, ako je napríklad PayPal. Vláda tiež prijala zákon, ktorým sa ruší povinnosť použitia pečiatky v podnikani. 

Občania Srbska bude môcť vykonávať finančné operácie súvisiace s digitálnymi produktmi v cudzej mene za predpokladu, že sa platba vykonáva prostredníctvom platnej platobnej karty alebo prostredníctvom elektronických služieb poskytovateľa so sídlom v Srbsku."Týmito zmenami sa dosiahlo že srbskí občania už nebudú musieť zakladať spoločnosť v zahraničí, ale budú môcť svoj digitálny obchod spravovať pre klientov z celého sveta zo Srbska za rovnakú cenu pre všetkých a tiež bez obáv, že porušujú zákon ak ich digitálny produkt kúpi iný rezident Srbska. " - Uvádza sa vo vyhlásení vlády Srbska.

Vláda tiež prijala záverečné uznesenie ktorým sa nariaďuje orgánom štátnej správy pripraviť zmeny a doplnky zákona, ktorým bude zrušené povinné použitie pečiatky v Replica Watches prevádzke podnikateľských subjektov. "Orgánom štátnej správy, organizáciám s verejnými službami a štátnym podnikom ktorých zriaďovateľom je Srbská republika, vláda nariadila do 30 dní zmeniť svoje vnútorné predpisy a tlačivá, na ktoré sa vzťahuje predpísaná povinnosť použitia pečiatky v podnikaní.Utángyártott rolex Týmto úkonom sa mení prax povinnej razby, ktorá nemala základ v zákone,  no uplatňovala sa  kvôli veľkému množstvu prijatých nariadení ." - Uvádza sa vo vyhlásení.Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že vykonávanie reforiem na zrušenie povinného používania pečiatky pre podniky je v súlade s programom vlády Srbska na modernizáciu podniku čo povedie k ďalšiemu zlepšeniu postavenia Srbska v ratingu o podmienkách podnikania Svetovej banky.      ©SSOK 2014