07.11.2018
BEZPLATNÉ KONZULTAČNÉ HODINY

Ako zamestnať srbských občanov na Slovensku


(streda 14:00 – 15:00h)

SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA Vás pozýva na konzultačné hodiny na aktuálne témy zamerané na jednotlivé témy v akareplica.com oblasti podnikania v Srbsku a na Slovensku, ako sú dane a účtovníctvo, vysielanie zamestnancov zo Srbska na Slovensko, zamestnávanie občanov Srbska na Slovensku, zabezpečovanie pracovných povolení a pobytu na Slovensku, zakladanie firiem v Srbsku, využívanie štátnych dotácií srbskej vlády pri otváraní nových pracovných miest ....

PRIHLÁŠKA:

Na konzultačné hodiny sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese komory: office@ssok.eu alebo na tel. čísle komory 02/526318 84.

Viac informácii Preskočiť
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


„RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY – OBNOVA II“

PREDSTAVUJEME VÁM

Knižnú publikáciu „RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY – OBNOVA II“

Spoločnosť Dynamic SK, s.r.o., ktorej spoločníkom a konateľom je Ing. Pavol Nekoranec, jeden zo zakladateľov SLOVENSKO– SRBSKEJ OBCHODNEJ KOMORY, sa v rámci svojej obchodnej činnosti venuje aj vydavateľskej činnosti, v rámci ktorej vydala knižnú publikáciu „RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY – OBNOVA II“.

Uvedená publikácia sa zaoberá praktickými radami v oblasti obnovy budov (rodinných a obytných budov)s dôrazom na znižovanie ich energetickej náročnosti.

Touto príležitosťou poukazujemeiba na niektoré vybrané témy - časti, ktoré sú spracované v uvedenej publikácii.replika saat

Viac podrobností nájdete nastránke: http://www.byvanie2021.sk/

S autorom publikácie sa môžete priamo kontaktovať na jeho e-mailovej adrese nekoranec@dynamicsk.sk

https://www.shoeshellen.com      ©SSOK 2014