07.11.2018
BEZPLATNÉ KONZULTAČNÉ HODINY

Ako zamestnať srbských občanov na Slovensku


(streda 14:00 – 15:00h)

SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA Vás pozýva na konzultačné hodiny na aktuálne témy zamerané na jednotlivé témy v akareplica.com oblasti podnikania v Srbsku a na Slovensku, ako sú dane a účtovníctvo, vysielanie zamestnancov zo Srbska na Slovensko, zamestnávanie občanov Srbska na Slovensku, zabezpečovanie pracovných povolení a pobytu na Slovensku, zakladanie firiem v Srbsku, využívanie štátnych dotácií srbskej vlády pri otváraní nových pracovných miest ....

PRIHLÁŠKA:

Na konzultačné hodiny sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese komory: office@ssok.eu alebo na tel. čísle komory 02/526318 84.

Viac informácii Preskočiť
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Od mája povinné zverejňovanie platov v inzerátoch práce

Od 1. mája roku 2018 začína platiť novela Zákonníka práce, ktorá prikazuje zamestnávateľom uvádzať základnú zložku platu vo zverejnených pracovných ponukách. Niektorí zamestnávatelia v súčasnosti vo svojich ponukách už síce zverejňujú ponúkaný plat, avšak doteraz to pre nich nebolo povinné . Neraz však išlo o informáciu, ktorá pre uchádzača nemusela byť zrozumiteľná,alebo sa uvádzala nejasne pod heslom "Plat dohodou". Podľa portálu Profesia.sk, v súčasnosti informáciu o ponúkanej mzde zverejňuje približne 27% inzerovaných ponúk práce.

Od tejto noveli sa očakáva, že uchádzačom o prácu ušetrí čas pri hľadaní vhodnej pracovnej príležitosti a firmám pri hľadaní zamestnancov, keďže už pri prvom kroku hľadania práce sa uchádzač môže rozhodnúť či stojí o pracovný pohovor vo firme ktorá ho zaujala. Zverejňovanie platov v inzerátoch práce by tiež malo tlačiť na zvyšovanie miezd u Audemars Piguet End of Days Replica zamestnávateľov a posilniť súťaž v konkurenčnom prostredí. Týka sa to najmä odvetví ktoré doteraz nemuseli investovať financie do zamestnancov, ale na to financie majú.

Novela zákona prináša tieto zmeny:

-Zákon o službách zamestnanosti 5/2014 §62. ods.2, ktorý sa doplní vetou: "Zamestnávateľ je przverejňovaní ponuky zamestnania povinný uvádzať sumu základnezložky mzdy."

-Zákonník práce č.311/2001 Z. z . § ktorý sa doplní o odsek 10, v ktorom sa hovorí že: " Zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania podľa osobitného predpisu".

Zákon neupresňuje, v akej forme musí byť plat uverejnený, v praxi sa tak najčastejšie budeme stretávať so základnou zložkou mzdy za mesiac, ale aj za hodinu. Podstatné však je, že minimálnu zložku mzdy nebude môcť zamestnávateľ pri podpise zmluvy znížiť a jej zverejnenie v inzeráte bude nutné. Ak spoločnosť nové pravidlá nedodrží, hrozí jej pokuta až do výšky 33 193,91 €.

Táto novinka predstavuje pre uchádzačov o prácu strategickú výhodu vo vyjednávaní o výške platu, no objavili sa aj kritické hlasy. Týka sa to najmä stanovenia presnej mzdy, kde pri niektorých pracovných pozíciach to môže byť zložité. Podľa niektorých odborníkov, novela zákona tiež nebude mať taký vplyv na mzdy ako sa predpokladá. Uvidíme teda v blízkej budúcnosti, aký bude mať táto novela dopad na pracovný trh a ako sa to odzrkadlí aj na uchádzačov o prácu z tretích krajín.

www.ok-replicak.com

www.ok-replicak.com

replica watches      ©SSOK 2014