07.11.2018
BEZPLATNÉ KONZULTAČNÉ HODINY

Ako zamestnať srbských občanov na Slovensku


(streda 14:00 – 15:00h)

SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA Vás pozýva na konzultačné hodiny na aktuálne témy zamerané na jednotlivé témy v akareplica.com oblasti podnikania v Srbsku a na Slovensku, ako sú dane a účtovníctvo, vysielanie zamestnancov zo Srbska na Slovensko, zamestnávanie občanov Srbska na Slovensku, zabezpečovanie pracovných povolení a pobytu na Slovensku, zakladanie firiem v Srbsku, využívanie štátnych dotácií srbskej vlády pri otváraní nových pracovných miest ....

PRIHLÁŠKA:

Na konzultačné hodiny sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese komory: office@ssok.eu alebo na tel. čísle komory 02/526318 84.

Viac informácii Preskočiť
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Slovenská podpora Srbsku v ekologických štandardoch

Dňa 25.apríla 2018, bolo uskutočnené stretnutie ministra ochrany životného prostredia Srbska Gorana Trivana a veľvyslankyne Slovenskej republiky v Belehrade Dagmar Repčekovej, za účelom rozhovoru o súčasných enviromentálnych otázkach a možnostiach rozvoja spolupráce medzi oboma krajinami v tejto oblasti. Na stretnutí sa zdôraznilo, že rozvinuté vzťahy oboch krajín predstavujú dobrý základ pre posilnenie spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia - Hovorí sa vo vyhlásení ministerstva ochrany životného prostredia. Veľvyslankyňa Repčeková vyjadrila pripravenosť Slovenska odovzdať Srbsku svoje skúsenosti v prístupových procesoch do Európskej únie a pomôcť riešiť otázky životného prostredia, najmä v oblasti čistenia odpadových vôd a odpadového hospodárstva.- Zriadenie ministerstva ochrany životného prostredia v Srbsku otvorilo nové perspektívy spolupráce medzi oboma krajinami v enviromentálnych otázkach. Kapitola 27 bude jedným z najtvrdších a najdrahších v otváraní, preto je Slovensko pripravené poskytnúť celkovú pomoc Srbsku, aby mohlo včas reagovať na zložité požiadavky v procese rolex replica pristúpenia do EÚ - Zdôraznila Repčeková.

Veľvyslankyňa Repčeková navrhla usporiadať odborné semináre, na ktorých predstavia slovenskí odborníci niektoré z najmodernejších riešení v oblasti čistenia odpadových vôd a nakladania s odpadmi a jeho likvidácie, realizovaných slovenskými spoločnostiami. MinisterTrivan zdôraznil, že možnosť vytvárania verejno-súkromného partnerstva miestnych samospráv v Srbsku so slovenskými spoločnosťami je v spoločnom záujme, no je povinnosťou týchto subjektov rešpektovať zásady ochrany životného prostredia. -"Sme otvorení novým poznatkom a inovatívnym riešeniam, pretože ochrana životného prostredia nie je naša budúcnosť, ale naša realita, v ktorej musíme konať okamžite, "uzavrel Trivan.

Za posledných 10 rokov, v Srbsku realizovali stavby v oblasti čistenia odpadových vôd a infraštruktúry viaceré slovenské a české firmy. Ministerstvo životného prostredia bolo v Srbsku zriadené v roku 2017, po 10 rokoch absencie, takže od teraz budú môcť firmy realizovať stavby v koordinácii s miestnymi samosprávami a s týmto ministerstvom. V srbských vládach po roku 2000, rezort ochrany životného prostredia pôsobil v rámci iných ministerstiev.Samostatným ministerstvom bolo iba vo vláde Vojislava Koštunici v rokoch 2007-08.Veľvyslankyňa SR Dagmar Repčeková a minister pre OZP Goran Trivan: Zdroj: Web stránka ministerstva životného prostredia Srbskej republiky


      ©SSOK 2014