SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Väčšia transparentnosť firiem a databáza duševného vlastníctva v Srbsku


Do konca januára budúceho roku sa má vytvoriť register osôb – vlastníkov s minimálnou vlastníckou účasťou - 25 percentným podielom v spoločnostiach, píše sa v návrhu zákona o evidencii skutočných vlastníkov, ktorý nedávno schválila vláda Srbska. - Uvádza sa v denníku "Večernje novosti". Cieľ zápisu občanov vlastníkov a spoluvlastníkov podnikov je zabrániť praniu "špinavých peňazí" a financovanie terorizmu. Na základe tohto návrhu zákona, za každou spoločnosťou, družstvom,  zahraničnou pobočkou, fondom, nadáciou, a inštitúciou, musí byť uvedené konkrétne meno. Akonáhle tento zákon nadobudne platnosť, čo bude osem dní po prijatí zákona, spoločnosti budú mať 30-dňovú lehotu na určenie skutočného majiteľa. Údaje sa budú, ako sa v tomto denníku uvádza, posielať Agentúre pre obchodné registre (APR), ktorého povinnosťou bude vytvorenie registra vlastníkov do konca januára budúceho roku. "Večernje Novosti" poukazujú na fakt a s odvolaním sa na údaje APR z marca roku 2018, že povinnosť zápisu bude mať 170.000 zaregistrovaných podnikateľských subjektov, vrátane 28.168 spoločností, ktorými vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi sú zahraničné právnické alebo fyzické osoby.

Ďaľšia zaujímavá informácia o dianí ktoré prispeje k väčšej obchodnej transparentnosti v Srbsku, prichádza z colného prostredia. Totíž, od 27. apríla 2018, je na webovej stránke Colnej správy k dispozícii elektronická databáza chránených značiek, držiteľov práv na tieto značky a konaní s nímis pojené. Nebojša Andjelkovič, vedúci odboru pre ochranu práv duševného vlastníctva pri tejto príležitosti povedal, že elektronická databáza týkajúca sa ochrany práv duševného vlastníctva na hraniciach, ktorá je vytvorená v súlade s colnou legislatívou, predstavuje dôležitý krok k zlepšeniu práce týkajúcej sa oddelení ktoré pôsobia v rámci Colnej správy. Databáza obsahuje informácie o rozhodnutiach colného orgánu, ktorými sa schvaľujú nároky držiteľov práv na duševné vlastníctvo alebo na prijatie opatrení voči tovaru ktorého podozrievajú z porušovania práva duševného vlastníctva.Tu sa tiež nachádzajú aj informácie o tovare, ktorý bol zadržaný pre podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva, na základe schválených nárokov držiteľov - povedal Andjelkovič agentúre Tanjug. Údaje z databázy budú v prvom rade užitočné pre podnikateľov ale aj pre právnikov, ktorí tu nájdu informácie čo sa aktuálne deje s prípadmi, ktorými sa zaoberajú. E-databáza bude obsahovať všetky informácie o tom, kto vlastní niektoré značky a či prebiehajú súdne konania zo strany Colnej správy – Uvádza sa v správe tlačovej agentúry Tanjug.replica audemars piguet

Databáza je sprístupnená aj občanom ktorí v prípade podozrenia že sa v niektorých obchodoch predáva falzifikovaný tovar, budú môcť kontaktovať držiteľa práv pre danú značku, resp. ich zástupcova nahlásiť prípad, keďže sa v databáze nachádzajú aj údaje o právnických spoločnostiach, ktoré zastupujú konkrétne obchodné značky tovaru. - Ak sa na konkrétnom produkte stretneme s falošnými ochrannými známkami, budeme informovať majiteľa spoločnosti o možnom zneužití práv duševného vlastníctva - Dodáva Andjelkovič pre agentúru Tanjug. Žiadosť (Tlačivo) sa nachádza na domovskej stránke portálu Colnej správy a je prístupná bezplatne všetkým zainteresovaným občanom,rolex replika štátnej správe a majiteľom spoločností, ktorých značky sú chránené zákonom.


Best Replica Watches      ©SSOK 2014