SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Podpora podnikania v Srbsku vo výške 1,3 milijardy RSD - Ako sa ku nej dostať?

Všetky výrobné spoločnosti v Srbsku majú možnosť s pomocou štátu obnoviť svoje stroje a náradia, tí ktorý majú dobrý nápad spojený s rozšírením alebo začatím podnikania, môžu počítať aj s ministerstvom hospodárstva, ktoré má v súčasnosti k dispozícii tri otvorené programy pre podnikateľov. Tieto programy zahŕňajú aj granty a celkovo poskytujú nenávratnú finančnú podporu pre podnikanie vo výške 1,3 miliardy dinárov. - Informuje srbský portál "Srbija danas".

Podpora podnikov pri obstarávaní zariadení. Už piaty rok po sebe,portwatch ministerstvo hospodárstva zverejňuje verejnú súťaž na program podpory malého podnikania - spolufinancovanie nákupu nových strojov a výrobných zariadení a náradia. Tento rok je pre tento účel zabezpečené 556 miliónov RSD, nenávratných finančných prostriedkov pre podnikateľov, ktoré sú oproti minulému obdobiu zdvojnásobené. Taktiež, aby podnikatelia mohli pokračovať v modernizácii výrobných zariadení, môžu sa zúčastniť súťaže bez ohľadu na to, či už v minulom období boli príjemcami štátnych prostriedkov na inom základe alebo v programe. - Uvádza sa v ministerstve. Doterajšie skúsenosti ministerstva hospodárstva ukázali, že pre takýto druh podpory majú najväčší záujem spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výrobou potravinárskych výrobkov, kovových konštrukcií, textilu a odevov, spracovatelia dreva, gumy a plastov, tlačiarne, výrobou nábytku, ako aj výrobou produktov z papiera a lepenky a stavebných výrobkov. - píše sa na stránke "Srbija danas".

Rozvojový program. Pre program, ktorý podporuje rozvojové projekty podnikov,ministerstvo hospodárstva poskytne 500 miliónov dinárov nenávratných prostriedkov, tj grantov. - Program sa realizuje v partnerstve s Rozvojovým fondom, pričom ministerstvo hospodárstva poskytuje dotáciu vo výške 20% z objemu investície, zatiaľ čo 80% grantu sa poskytne ako výhodný úver z fondu.

Program pre začiatočníkov v podnikaní. 250 miliárd dinárov nevratných peňazí bolo sprístupnených pre začínajúce podniky. V tomto programe, partnerom ministerstva je znovu Rozvojový fond, ktorý poskytne výhodný úver so 70 - percentním kritím investície, pričom 30 percent z investície bude financované z grantu ministerstva hospodárstva.

Start-up centrá pre mladých podnikateľov.Ministerstvo inovácií a technologického rozvoja vydalo verejnú výzvu na otvorenie Start-up centier v celej krajine. Do súťaže sa môžu prihlásiť miestne samosprávy a organizácie, sa chcú zapojiť do promócií inovácií v podnikaní.Celková finančná čiastka určená pre tieto účely je 250 miliónov dinárov, a maximálne množstvo finančných prostriedkov, ktoré je možné prideliť jednej miestnej samospráve alebo organizácii je 46 miliónov dinárov. Start-upi ponúkajú moderné priestori s najnovšími technologickými vymoženosťami, v ktorých sa sa mladí podnikatelia budú môcť spoľahnúť aj na poradenskú podporu.      ©SSOK 2014