SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


E-dane a E- kataster v Srbsku

"Všetky dane pre občanov Srbska budú do konca roka sústredené na jednom mieste – web stránke a budú sa môcť vybaviť elektronický, cez jedno kliknutie", bolo povedané 8. mája na rokovaní Úradu pre informačné technológie a elektronickú verejnú správu, s predstaviteľmi miest a obcí, ktorým bol predstavený integrovaný informačný systém pre miestne daňové správy. Riaditeľ Úradu pre IT Mihailo Jovanovič povedal na túto tému, že je už pozmenený Zákon o daňovom konaní a správe daní a uviedol že lehota na zavedenie integrovaného daňového informačného systému pre miestne samosprávy je 31. december. - Uvádza sa na stránke "Novosti".
"Tento systém by mal priniesť významné zjednodušenie, predovšetkým pre naších občanov. Nápad tkvel v myšlienke, aby občania získali cez jedno kliknutie na stránke, celkový prehľad o stave všetkých svojich daňových záväzkov v Srbsku, ale tiež aj v tom, aby iné štátne registre a orgány mohli orologi repliche použiť informácie z tohto registra", - Povedal Jovanovič . Pokračuje v tom že, že štát pomôže obciam a mestám zaviesť tento systém a že finančné prostriedky na tento účel poskytne Švajčiarsko. Pri tejto príležitosti sa v budeve palácu "Srbsko" začal tvoriť integrovaný informačný systém miestnych daňových správ. Vysvetlil tiež, že občania budú môcť vidieť všetky svoje daňové povinnosti na území celého Srbska zadaním svojho rodného čísla. - Píše sa na stránke "Novosti".

Okrem E - daní, plánuje sa aj zavedenie E-katastra, prostredníctvom ktorého budú môcť občania Srbska namiesto použitia 5 –6 krokov, u notára overiť svoju kúpnu zmluvu aby mohli elektronický ukončiť všetky úkony spojené so zápisom do katastru a daňových zävazkov na jednom mieste. Riaditeľka Švajčiarského úradu pre spoluprácu Ursula Läubli povedala, že pomocou integrovaného informačného systému chce pomôcť pri zriaďovaní transparentného systému zadňovania nehnuteľností v Srbsku a a zdôraznila, že správa daní v obciach a mestách je veľmi dôležitá, a to najmä pre občanov a súkromný sektor. Zdôraznila tiež, že je dôležité, aby daňové nedoplatky boli známe vopred a že "papierové daňové doklady a formuláre sa dostanú do histórie". Ako uviedla, uvoľní sa týmto miestna administratíva a zlepší sa podnikateľské prostredie v krajine. "To spôsobí, že zdanenie bude transparentnejšie a spravodlivejšie," povedala Läubli. - Uvádza sa na stránkach "Novosti".

rolex replica


      ©SSOK 2014