07.11.2018
BEZPLATNÉ KONZULTAČNÉ HODINY

Ako zamestnať srbských občanov na Slovensku


(streda 14:00 – 15:00h)

SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA Vás pozýva na konzultačné hodiny na aktuálne témy zamerané na jednotlivé témy v akareplica.com oblasti podnikania v Srbsku a na Slovensku, ako sú dane a účtovníctvo, vysielanie zamestnancov zo Srbska na Slovensko, zamestnávanie občanov Srbska na Slovensku, zabezpečovanie pracovných povolení a pobytu na Slovensku, zakladanie firiem v Srbsku, využívanie štátnych dotácií srbskej vlády pri otváraní nových pracovných miest ....

PRIHLÁŠKA:

Na konzultačné hodiny sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese komory: office@ssok.eu alebo na tel. čísle komory 02/526318 84.

Viac informácii Preskočiť
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Súťaž na pridelenie grantov pre otvorenie start-up centier v Srbsku

Kabinet ministra bez kresla zodpovedný pre inovácie a technologický rozvoj, zverejnil výzvu na pridelenie grantov v rámci programu podpory otvorenia regionálnych inovačných start-up centier, v rozpočte 250 milionov dinárov (Eur). Ako sa upresňuje v správe, prostriedky sú určené pre tri opatrenia: Prostriedky vo výške najviac 20 miliónov dinárov je určených pre adaptáciu priestorov regionálného inovačného start-up centra,best replica watches ktorý má za cieľ zabezpečiť infraštruktúrne podmienky pre prácu Start- upov, najviac 20 miliónov dinárov na výbavu regionálného start-up centra, pre zabezpečenie technicko-technologických podmienok a najviac 6 miliónov dinárov na realizáciu pracovných programov a manažmentu pre podnikateľskú udržateľnosť a rozvojových aktivít podpory start-upov. - Piše sa na portálie - Kapija.
Program si kladie za cieľ systematicky zlepšovať inovačný ekosystém spôsobom, že podporí otvorenie regionálnych inovačných centier, ktoré spolu s podobnými centrami v Belehrade, Novom Sade a v Niši budú poskytovať základné podmienky a rovnaké príležitosti pre realizáciu inovačných podnikateľských nápadov v Srbsku. Nárok na grant budú mať organizácie z inovačného ekosystému (vedecké, technologické, priemyselné a inovačné parky, inkubátory, akcelerátory ...), ktoré sa uchádzajú o grant spolu s miestnou samosprávnou jednotkou a ktoré preukážu schopnosť spravovať regionálne inovačné centrum. Súťaž bude otvorená až do vyčerpania finančných prostriedkov. - Uvádza sa v správe na srbskom biznis portáli e-Kapija.

Na Slovensku, podporu miestným Start-upom poskytuje Slovak Business Agency (SBA), ktorá predstavuje spoločnú platformu štátneho a podnikateľského sektoru, pre malé a stredné podnikanie. SBA poskytuje podporu podnikateľom cez príspevky na začatie podnikania, taktiež poskytuje príspevky na zamestnávanie. Prvú časť balíka podpory podnikania, SBA začala poskytovať koncom roku 2017. Na ich stránke sa v súčasnosti dajú najsť zverejnené výzvy na zapojenie sa do viacerých aktivít realizovaných najmä v rámci národného projektu - Národné podnikateľské centrum (NPC) II - BA kraj a iniciatívy Start-up Sharks. Za ostatnú dekádu sa slovenský inovačný ekosystém významne rozšíril. Vďaka nárastu počtu inkubátorov, investorov,priestorov, ktoré ponúkajú tzv. co-working, ako aj novovzniknutých startup-ov sa sektor inovácií a nových technológií stal atraktívnym pre početné skupiny profesionálov.- Píše sa na stránke ekonomického portálu Hospodárske noviny.      ©SSOK 2014