07.11.2018
BEZPLATNÉ KONZULTAČNÉ HODINY

Ako zamestnať srbských občanov na Slovensku


(streda 14:00 – 15:00h)

SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA Vás pozýva na konzultačné hodiny na aktuálne témy zamerané na jednotlivé témy v akareplica.com oblasti podnikania v Srbsku a na Slovensku, ako sú dane a účtovníctvo, vysielanie zamestnancov zo Srbska na Slovensko, zamestnávanie občanov Srbska na Slovensku, zabezpečovanie pracovných povolení a pobytu na Slovensku, zakladanie firiem v Srbsku, využívanie štátnych dotácií srbskej vlády pri otváraní nových pracovných miest ....

PRIHLÁŠKA:

Na konzultačné hodiny sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese komory: office@ssok.eu alebo na tel. čísle komory 02/526318 84.

Viac informácii Preskočiť
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Valné Zhromaždenie SSOK a odborný seminár na tému „Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

V priestoroch poľovníckeho salónika v Hoteli Apollo v Bratislave, dňa 14.09.2018 sa za organizácie Slovensko - srbskej obchodnej komory uskutočnilo riadne Valné Zhromaždenie SSOK a podnikateľský odborný seminár, ktorému dominovali témy: „Zamestnávanie cudzincov na Slovensku” a „Výhody presunu prevádzok (alebo časti výroby) zo Slovenska do Srbska“.

Podujatie sa začalo Valným Zhromaždením Slovensko - srbskej obchodnej komory, ktoré sa nieslo v duchu organizačných zmien. Po odhlasovaní „Ročnej správy o činnosti a hospodárení Komory za rok 2017 a návrhu rozpočtu“,nasledovali voľby nového predsedu SSOK, ako aj voľby nových členov Správnej rady a generálneho tajomníka SSOK. Mandát predsedu SSOK na ďalšie 4 roky získal jej doterajší predseda Dr. Miroslav Králik. Do funkcií členov Správnej rady SSOK boli zvolení: Samuel Cinkockí, dipl. prav. Vjerka Sarić, Zdenko Marko a Branko Despotović. Do funkcie generálneho tajomníka SSOK bol zvolený JUDr. Jakub Kučerák. Novinka v organizačných zmenách SSOK je zriadenie pobočky SSOK v hlavnom meste Srbskej republiky, v Belehrade. SSOK má už dávnejšie otvorené zastupiteľstvo v severosrbskom meste Nový Sad, no teraz bude ako obchodný subjekt zapísaná do srbského obchodného registra (APR) taktiež aj pobočka komory v Belehrade.

Po ukončení Valného Zhromaždenia, stretnutie srbských a slovenských podnikateľov pokračovalo seminárom na ktorom sa účastníci podujatia mohli podrobnejšie oboznámiť s právnym rámcom zamestnávania občanov Srbskej republiky a iných tretích krajín, typmi povolení pre pracujúcich cudzincov, ale tiež s aj nedostatkami v legislatíve SR, ktoré sa vyskytujú pri uplatňovaní zákonov o zamestnávaní cudzincov v praxi. Následne seminár pokračoval témami, ktoré sa zaoberali zakladaním spoločností v Srbsku,Panerai Replica Watches možnosťami a výhodami presunu prevádzok do Srbska ako aj výhodami v oblastí daní pre zahraničných investorov v Srbsku.

Seminár bol určený zamestnávateľom, fyzickým a právnickým osobám, ktoré riešia problém nedostatku pracovnej sily a uvažujú o zamestnávaní občanov z tretích krajín (Srbsko, Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Macedónsko, Albánsko), ale aj personálnym agentúram, ktoré sprostredkujú pracovné príležitosti pre slovenských zamestnávateľov. Lektormi na semináre boli odborníci zo Slovenska a zo Srbska z oblasti obchodného práva, pracovného práva, práva na pobyt cudzincov v SR, odborníci ktorí sa dlhodobo zaoberajú problematikou komparatívného práva a podnikania v krajinách Západného Balkánu: Dr. Miroslav Králik, JUDr. Mária Mišeková, Dipl. Ing. Gordana Ivić a Dipl. prav. Vjerka Sarić.Predsednícky stôl - z ľavej strany: Bc. Rastislav Zorňan, JUDr. Jakub Kučerák, Dr. Miroslav Králik a Branko Despotović

Dr. Miroslav Králik prednáša o možnostiach presunu podnikania do Srbska

Dipl. prav. Vjerka Sarić prednáša o zakladaní spoločností v Srbsku

Dipl. Ing. Gordana Ivić informuje o daniach a odvodovom zaťažení v Srbsku

JUDr. Mária Mišeková prednáša o zamestnávaní cudzincov na Slovensku


      ©SSOK 2014