SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Seminár na tému: ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV NA SLOVENSKU a INVESTÍCIE V SRBSKU


Dňa 14. decembra 2018 SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA uskutočnila seminár na tému: ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV NA SLOVENSKU. Seminár sa konal v Bratislave v priestoroch administratívnej budovy Apores. Odborným garantom seminára bola advokátska kancelária KRÁLIK&PARTNERS. Lektormi na uvedenú tému boli JUDr. Mária Mišeková, JUDr. Jakub Kučerák a Dr. Miroslav Králik, ktorí sa uvedenou tématikou zaoberajú dlhodobo.

Prvá časť seminára bola venovaná problematike zamestnávania občanov tzv. tretích krajín na Slovensku (postupmi pred úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a konaniam pred cudzineckou políciou).

Swiss Rolex Replica

Pozornosť bola venovaná aj možnostiam vysielania zamestnancov v rámci EÚ a pripravovaným legislatívnym zmenám zamestnávania cudzincov.

Druhá časť bola venovaná investovaniu replica watches v Srbsku a najmä výhodám, ktoré ponúka srbská vláda pri vytváraní nových osmrtnice

smrtovnice

osmrtnicama ljubuški

umrli ljubuški

osmrtnice grude

smrtovnice sarajevo

jastuci

madraci

horoscope

umrli

vicevi

horoskop

knjige

lektirepracovných miest.

FineTimepieces

JUDr. Mária Mišeková - lektorka

JUDr. Jakub Kučerák - lektor

Dr. Miroslav Králik - predseda SLOVENSKO-SRBSKEJ OBCHODNEJ KOMORY Swiss Replica Watches


      ©SSOK 2014