07.11.2018
BEZPLATNÉ KONZULTAČNÉ HODINY

Ako zamestnať srbských občanov na Slovensku


(streda 14:00 – 15:00h)

SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA Vás pozýva na konzultačné hodiny na aktuálne témy zamerané na jednotlivé témy v akareplica.com oblasti podnikania v Srbsku a na Slovensku, ako sú dane a účtovníctvo, vysielanie zamestnancov zo Srbska na Slovensko, zamestnávanie občanov Srbska na Slovensku, zabezpečovanie pracovných povolení a pobytu na Slovensku, zakladanie firiem v Srbsku, využívanie štátnych dotácií srbskej vlády pri otváraní nových pracovných miest ....

PRIHLÁŠKA:

Na konzultačné hodiny sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese komory: office@ssok.eu alebo na tel. čísle komory 02/526318 84.

Viac informácii Preskočiť
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Seminár na tému: ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV NA SLOVENSKU a INVESTÍCIE V SRBSKU


Dňa 14. decembra 2018 SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA uskutočnila seminár na tému: ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV NA SLOVENSKU. Seminár sa konal v Bratislave v priestoroch administratívnej budovy Apores. Odborným garantom seminára bola advokátska kancelária KRÁLIK&PARTNERS. Lektormi na uvedenú tému boli JUDr. Mária Mišeková, JUDr. Jakub Kučerák a Dr. Miroslav Králik, ktorí sa uvedenou tématikou zaoberajú dlhodobo.

Prvá časť seminára bola venovaná problematike zamestnávania občanov tzv. tretích krajín na Slovensku (postupmi pred úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a konaniam pred cudzineckou políciou).

Swiss Rolex Replica

Pozornosť bola venovaná aj možnostiam vysielania zamestnancov v rámci EÚ a pripravovaným legislatívnym zmenám zamestnávania cudzincov.

Druhá časť bola venovaná investovaniu replica watches v Srbsku a najmä výhodám, ktoré ponúka srbská vláda pri vytváraní nových pracovných miest.

FineTimepieces

JUDr. Mária Mišeková - lektorka

JUDr. Jakub Kučerák - lektor

Dr. Miroslav Králik - predseda SLOVENSKO-SRBSKEJ OBCHODNEJ KOMORY Swiss Replica Watches


      ©SSOK 2014