07.11.2018
BEZPLATNÉ KONZULTAČNÉ HODINY

Ako zamestnať srbských občanov na Slovensku


(streda 14:00 – 15:00h)

SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA Vás pozýva na konzultačné hodiny na aktuálne témy zamerané na jednotlivé témy v akareplica.com oblasti podnikania v Srbsku a na Slovensku, ako sú dane a účtovníctvo, vysielanie zamestnancov zo Srbska na Slovensko, zamestnávanie občanov Srbska na Slovensku, zabezpečovanie pracovných povolení a pobytu na Slovensku, zakladanie firiem v Srbsku, využívanie štátnych dotácií srbskej vlády pri otváraní nových pracovných miest ....

PRIHLÁŠKA:

Na konzultačné hodiny sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese komory: office@ssok.eu alebo na tel. čísle komory 02/526318 84.

Viac informácii Preskočiť
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


INFORMÁCIE O VSTUPE NA ÚZEMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY (PLATNÉ KU DŇU 05.6.2020)

Rozhodnutím vládySlovenskej republiky od 08:00 dňa 05.06.2020 nie je na vstup na územie Slovenskej republiky z Rakúskej republiky a Maďarskej republikypotrebný negatívny Rolex replica test na vírus COVID-19 ani iné osobitné povolenie. Uvedenéplatí tak pre občanov Slovenskej republiky, ako aj všetky osoby s udelenýmtrvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky.

V prípade, žetieto osoby nemajú potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte, musiabyť Replica Watches Rolex Submariner schopné preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území Českej republiky,Maďarska, Rakúskej republiky alebo Slovenskej republiky najmenej dvomahodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva,pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, listvlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie,dpanwatch potvrdenie o platbe inkasa,poistná zmluva).

Repliki zegarków      ©SSOK 2014