SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


INFORMÁCIE O VSTUPE NA ÚZEMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY (PLATNÉ KU DŇU 05.6.2020)

Rozhodnutím vládySlovenskej republiky od 08:00 dňa 05.06.2020 nie je na vstup na územie Slovenskej republiky z Rakúskej republiky a Maďarskej republikypotrebný negatívny Rolex replica test na vírus COVID-19 ani iné osobitné povolenie. Uvedenéplatí tak pre občanov Slovenskej republiky, ako aj všetky osoby s udelenýmtrvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky.

V prípade, žetieto osoby nemajú potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte, musiabyť Replica Watches Rolex Submariner schopné preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území Českej republiky,Maďarska, Rakúskej republiky alebo Slovenskej republiky najmenej dvomahodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva,pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, listvlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie,ukwatches.cn/ potvrdenie o platbe inkasa,poistná zmluva).

Repliki zegarków      ©SSOK 2014