07.11.2018
BEZPLATNÉ KONZULTAČNÉ HODINY

Ako zamestnať srbských občanov na Slovensku


(streda 14:00 – 15:00h)

SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA Vás pozýva na konzultačné hodiny na aktuálne témy zamerané na jednotlivé témy v akareplica.com oblasti podnikania v Srbsku a na Slovensku, ako sú dane a účtovníctvo, vysielanie zamestnancov zo Srbska na Slovensko, zamestnávanie občanov Srbska na Slovensku, zabezpečovanie pracovných povolení a pobytu na Slovensku, zakladanie firiem v Srbsku, využívanie štátnych dotácií srbskej vlády pri otváraní nových pracovných miest ....

PRIHLÁŠKA:

Na konzultačné hodiny sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese komory: office@ssok.eu alebo na tel. čísle komory 02/526318 84.

Viac informácii Preskočiť
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


HNClub - Reforma verejnej správy

Dňa 14.novembra 2013 sa v bratislavskom hoteli Devín uskutočnil HNClub diskusné fórum na tému : „Reforma verejnej správy – vládny program ESO“. Pozvanie na diskusiu prijali minister vnútra Slovenskej republiky JUDr. Róbert Kaliňák, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.replica watches a odborník na verejnú správu Ľubomír Plai. Účastníkmi diskusného fóra boli zástupcovia záujmových združení, Cheap Replica Rolex mestských zastupiteľstiev, samospráv, regionálnych komôr. Slovensko-srbskú obchodnú komoru (ďalej aj ako „SSOK“) zastupoval predseda SSOK Dr. Miroslav Králik.Reforma ESO má byť najväčšia reforma verejnej správy v dejinách samostatného Slovenska. Cieľom reformy ESO je optimalizácia služieb poskytovaných štátom, zlepšenie výkonu agendy štátu, ako aj zabezpečenie rovnomerného vyťaženia a odmeňovania štátnych zamestnancov podľa nastavených kvalitatívnych kritérií. Pre svoju komplexnosť je realizácia reformy rozdelená do viacerých etáp. Jednotlivé opatrenia reformy budú postupne implementované do roku 2020.

Účastníci rozoberali:

  • pokroky druhej etapy reformy, účinnej od 1.októbra 2013, ktorou vzniklo 72 okresných úradov v sídlach kopírujúcich územnosprávne členenie SR
  • úspory získané integráciou úradov
  • klientské centrá na výkon jednotlivých agend integrovaných úradov, ktoré by sa mali replica watches zriadiť do konca roka 2014.V rámci diskusie položil ministrovi vnútra Slovenskej republiky otázku aj Dr. Miroslav Králik: "Pán minister, vymysleli ste obrovský projekt, ktorý bude mať zrejme mentálne dôsledky. Meníte rozmýšľanie ľudí. Zatiaľ som nepočul odpoveď na to, ako budete kontrolovať situáciu, keď vám život alebo občania odmietnu vami implementovaný projekt. Ako budete reagovať, keď táto vaša vízia bude mať trhliny, alebo nedostatky?“
  • „Než prebyrokratizovaný systém rozbehnete, môže mať problémy. My neumiestňujeme na trh produkt, o ktorý môže či nemusí mať občan záujem. Ak si bude potrebovať niečo vybaviť, bude to riešiť cez systém, ktorý je nastavený. Občan tu nemá možnosť voľby.replica rolex Viem, čo budeme robiť, keď to nebude fungovať. replica rolex Zavádzame call centrá, na ktoré sa môžu občania obrátiť. Na každom klientskom centre navyše bude kontrolór, ktorý bude riešiť konfliktné situácie.“ JUDr. Róbert Kaliňák.        ©SSOK 2014