07.11.2018
BEZPLATNÉ KONZULTAČNÉ HODINY

Ako zamestnať srbských občanov na Slovensku


(streda 14:00 – 15:00h)

SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA Vás pozýva na konzultačné hodiny na aktuálne témy zamerané na jednotlivé témy v akareplica.com oblasti podnikania v Srbsku a na Slovensku, ako sú dane a účtovníctvo, vysielanie zamestnancov zo Srbska na Slovensko, zamestnávanie občanov Srbska na Slovensku, zabezpečovanie pracovných povolení a pobytu na Slovensku, zakladanie firiem v Srbsku, využívanie štátnych dotácií srbskej vlády pri otváraní nových pracovných miest ....

PRIHLÁŠKA:

Na konzultačné hodiny sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese komory: office@ssok.eu alebo na tel. čísle komory 02/526318 84.

Viac informácii Preskočiť
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Srbský parlament schválil novely zákonov

Srbský parlament schválil zmeny Zákonníka práce a Zákona o dôchodkovom a invalidnom poistení. Novela Zákonníka práce by mala prispieť k realizácii opatrení fiškálnej politiky so zámerom zveľadiť domáce a zahraničné investovanie do hospodárstva, zredukovať nelegálnu prácu a zvýšiť zamestnanosť. Tiež by mal zmenšiť nepotrebné administratívne záležitosti, ktoré neprispievajú k ochrane práv zamestnancov a sú značnou trovou pre zamestnávateľa. Podľa tlmočenia vlády Srbska, týmto zákonom zveľadia aj zákonodarný rámec, úlohou ktorého je podnietiť domáce a zahraničné investície do hospodárstva a prekonať hospodársku krízu, zvýšiť zamestnanosť, zabezpečiť hospodársky rast a zredukovať nelegálnu prácu. Novinkou v zákonníku je flexibilnejšie upravenie vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ, v súlade s medzinárodnými štandardmi. Zákonník, okrem iného, určuje právo úhrady na podklade odpracovaných rokov vo výške 0,4 % za každý rok ale výlučne u aktuálneho zamestnávateľa a nie za všetky odpracované roky. Úhrada za výpoveď, ktorú robotník dostane ako technologický zvyšok, je minimum 1∕3 zárobku za každý rok odpracovaný u aktuálneho zamestnávateľa. Právo na replica watches odškodné pri odhode do dôchodku nie je viac tri ale dva priemerné platy zamestnanca. Zmeny zákonníka určujú aj právo na úhradu za nočnú prácu 26% ale nie aj úhradu za prácu v zmenách. Pracovný pomer na určitú dobu môže trvať dva namiesto doterajšieho jedného roka. Právo na dovolenku zamestnanec získa po mesačnej nepretržitej práci a nie ako doteraz po 6 mesiacoch. Za nevyužitú dovolenku viac nemá právo úhrady, vyjmúc prípadu, keď zamestnanec dostane výpoveď. Novela Zákonníka práce určuje aj menší počet dní platenej absencie z roboty. Namiesto 7 teraz je 5 dní za sobáš, pôrod manželky, ťažkú nemoc člena rodiny alebo jeho smrť. Za dobrovoľné darcovstvo krvi zákonník určuje dva voľné dni. Počas dovolenky zamestnanci majú právo na základný plat s minulou prácou za ten mesiac a nie ako doteraz priemer zárobku za posledné tri mesiace. V prípade, že je zamestnanec na nútenej dovolenke, má právo na 60% základného platu, zvýšeného o minulú prácu a nie ako doteraz na priemer svojho zárobku za posledné tri mesiace. Zmeny Zákona o dôchodkovom a invalidnom poistení určujú zvýšenie vekovej hranice pre odchod žien do dôchodku, počnúc od januára 2015 za každých 6 mesiacov. Do roku 2032 veková hranica pre ženy bude 65 rokov, respektíve vyrovnajú sa podmienky odchodu do dôchodku pre ženy s podmienkami pre mužov. Minimálne je potrebné odpracovať 15 rokov.men watches sell Zákon určuje predčasný starobný dôchodok a trvalé zníženie predčasnej penzie o 0,34 % za každý mesiac predčasného odchodu do dôchodku pred všeobecnou vekovou hranicou. Na ročnej úrovni to činí 4,08%. Dôchodok na tomto podklade možno znížiť maximálne 20,4%. Predčasný starobný dôchodok môžu využívať všetci, ktorý majú odpracovaných 40 rokov. Od roku 2023 právo na predčasný dôchodok majú muži vo veku 60 a ženy 59,6 rokov. Nový zákon určuje, že žena, ktorá narodila jedno dieťa, na tom podklade má právo na dodatočných 6 mesiacov, žena s dvoma deťmi rok a žena, ktorá narodila tri a viac detí má právo na dodatočné 2 roky pracovnej doby. Zákon precíznejšie definuje určité kategórie poistencov, ktorí vykonávajú veľmi ťažkú, nebezpečnú a prácu škodlivú pre zdravie. Systém dôchodkového a invalidného poistenia v Srbsku sa zakladá na bežnom financovaní penzií, čo znamená, že všetci pracujúci a tí, ktorí na nejaký spôsob zarábajú, vyčleňujú prostriedky na finacovanie dôchodkov.


Srbský parlament


      ©SSOK 2014