SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Nový minister hospodárstva vo vláde Srbska

 Srbský parlament do funkcie ministra hospodárstva zvolil Željka Sertića. Sertić bol od marca roku 2013 predsedom Srbskej obchodnej komory. Narodil sa v Sečnji v roku 1967. Základnú a strednú školu absolvoval v Novom Sade. Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte pre podnikateľsko - priemyselný manažment Univerzity Union v Belehrade. Od roku 2010 replica orologi je konateľom spoločnosti Konrad. V období 2006-2010 bol konateľom spoločnosti Foreks z Belehradu, v rokoch 2000 až 2006 bol výkonným riaditeľom spoločnosti Magma.podróbki zegarków Bol spoluzakladateľom viedenskej spoločnosti Gotrex ako aj spoločnosti Gotra z Nového Sadu.

Vo svojom prvom interview vo funkcii ministra hospodárstva povedal, že mnohé z 502 podnikov, pre ktoré bola vyhlásená verejná výzva na predkladanie cenovej ponuky v procese privatizácie, môžu byť len veľmi ťažko ziskové, pričom by sa im museli odpustiť staré dlhy a pre tieto podniky sa len sotva nájdu potenciálni záujemcovia. Preto ich, po rokoch umelého udržiavania pri živote, budú predsa musieť buď zlikvidovať alebo bude na ne vyhlásené konkurzné konanie. Nový minister hospodárstva zdôraznil, že sa vláda Srbska aj doteraz pokúšala takýmto podnikom nájsť strategických partnerov, akými sú napríklad Železiareň Smederevo, FAP, RTB a podobné spoločnosti. Tieto stoja štát 700 miliónov eur ročne. Nie je pre nich jednoduché nájsť partnerov, pretože aj Európa je v recesii. „Musíme vykonať všetko preto, www.clshoesoutlets.com aby tieto spoločnosti už viac neboli štátu bremenom, zatiaľ čo tým, ktoré na trhu majú perspektívu,replique montre treba umožniť nový život. Zároveň, nemôžeme si viac dovoliť luxus podporovať spoločnosti, ktoré nemožno zachrániť. Štát sa však bude musieť postarať o to,omega replica aby zabezpečil sociálny program pre pracovníkov, ktorí zostanú bez práce“, poznamenal nový minister hospodárstva. Tiež doplnil, že prostriedky na odstupné zabezpečia úpravou tohtoročného rozpočtu a plánovaným štátnym rozpočtom na nasledujúci rok. Minister hospodárstva Željko Sertić potvrdil, že vláda Srbska bude aj naďalej investorom poskytovať subvencie: „Subvencie sú len jedným zo spôsobov ako prilákať investorov, no v tejto chvíli, aj keby sme chceli, vyhnúť sa im nemôžeme, lebo všetky krajiny regiónu poskytujú značné subvencie aby prilákali nových investorov, ktorí prinášajú kapitál, vedomosti a rozvoj trhu. My sme trh dávno stratili. My teraz prakticky riešime niečo, čo krajiny regiónu riešili pred 10, 15 ba aj 20 rokmi“,www.ok-replica.cz povedal Sertić, vyvetľujúc, že týmto spôsobom splácame cenu za oneskorené reformy. „Aby Srbsko získalo lepší úverový rating a nižšie úrokové sadzby na úvery, musí konsolidovať verejné financie. V tejto chvíli sú, pri deficite 7 až 8% HNP, problematické“, uzavrel minister Sertić


minister hospodárstva Željko Sertić


      ©SSOK 2014