SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Minimálna cena práce

V očakávaní, že vláda schváli rozhodnutie o minimálnej cene práce, ktorá sa bude uplatňovať od 01.01. nasledujúceho roku, omega replique zamestnávatelia a syndikáty neupúšťajú od svojich stanovísk. Zastávajú mienku, že minimálna cena práce môže byť zvýšená o 6 až 7% ako to avizoval aj minister financií Dušan Vujović.To by znamenalo, že bude 137,90 din. Z Únie zamestnávateľov oznámili, že súhlasia so zvýšeným ceny práce najviac o 7%, ak rovnako rozhodne vláda. Syndikátom však nie je jasné, ako sa dopracovali k takému výpočtu.fake rolex kaufen Minister financií Dušan Vujović totiž tvrdí, že hospodárstvo nemôže zniesť zvýšenú minimálnu cenu práce o 20%, ako to navrhujú syndikáty.  Ozrejmuje to tým, že hrubý národný produkt klesol v tomto roku, platy stagnujú a treba mať na zreteli aj situáciu na trhu práce. Preto minister mieni, že je reálne zvýšenie okolo 6 až 7 %.


robotníci v očakávaní ceny práce

Predseda zväzu samostatných syndikátov Srbska Ljubisav Orbović pre kanceláriu Tanjug povedal, že predstavitelia republikovej vlády minulý týždeň na schôdzi sociálno-ekonomickej rady nespomenuli ani jedným údajom koľko by minimálna cena práce mala byť. Z druhej strany odborové organizácie sa predovšetkým riadili tým, čo sa píše v zákone o práci prihliadajúc na oficiálne štatistické ukazovatele.Aj syndikát priemyslu Srbska považuje minimálnu cenu práce 137,90 din. za hodinu práce za reálnu. S týmto návrhom sa zhoduje aj zväz samostatných syndikátov a zjednotený odvetvový syndikát Nezávislosť. Také riešenie určuje aj zákon o práci a každé iné by znamenalo porušovanie tohto zákona. Minimálne zárobky sú pre každý štát ukazovateľom situácie v jeho ekonomike. Zároveň je to aj starostlivosť celej spoločnosti ochrániť alebo nastoliť najnižšiu hranicu hodnotenia práce. rolex replica Výška minimálneho zárobku je hranica, ktorá rozlučuje normálnu prácu od nútenej respektíve otrockej práce. Uvádzajú zo syndikátu. Inak posledné zvýšenie minimálneho zárobku bolo 01.04. 2012 zo 102 na 115 dinárov. Toho času platná minimálna cena práce v Srbsku je 115 dinárov za hodinu bez príspevkov, čo znamená podľa údajov, ktoré zverejnili médiá v júli tohto roku že Srbsko má najnižšiu zákonom garantovanú minimálnu cenu práce na svete. Tak za priemerné 23 pracovné dni v mesiaci robotník v našej krajine môže dostať minimálny plat 21.160 dinárov, alebo 180 €. Je to o polovicu menej než v Chorvátsku. Z druhej strany predsa len existujú krajiny, práve v našom regióne, ktoré sú známe nízkymi zárobkami Prax nasvedčuje, že je v Bosne minimálny zárobok 166 €, v Albánsku 149, v Bulharsko o 10 € viac a napríklad v Rumunsko 157 €.      ©SSOK 2014