SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Úsporné opatrenia srbskej vlády

. Zníženie platov a dôchodkov väčších od 25.000 dinárov, ostrý boj proti sivej ekonomike, prepustenie zvyšných cartier replica zamestnancov v administratíve, zníženie subvencií verejným podnikom a podpora súkromného sektoru – to sú opatrenia na uzdravenie srbskej ekonomiky, ktoré avizoval predseda srbskej vlády Aleksandar Vučić. Podľa jeho slov, hospodársky rast možno očakávať už v nasledujúcom a vymanenie z krízy v roku 2016.

Občanov s najnižšími platmi a dôchodkami nezasiahnu tieto opatrenia. Vzťahuje sa to na zamestnancov vo verejnom sektore s platmi do 25.000 dinárov, akých v Srbsku existuje 113.000 a na penzistov, ktorí mesačne dostávajú rovnakú sumu. Znižovanie platov bude lineárne, dolnou hranicou je práve táto táto suma – 25.000. Vo verejnom sektore je zamestnaných vyše 31.000 ľudí, ktorí zarábajú vyše 100.000 dinárov a títo budú znášať najväčšie bremeno redukcie platov.


premiér A.Vučić

Podľa slov premiéra, dôchodky sú celkom iný prípad a z radov penzistov je ochránený pred redukciou najväčší počet ľudí. Srbsko má milión 752.0.00 dôchodcov. Z tohto počtu 744.000 dostáva 20.000 dinárov a táto kategória je vyňatá z úsporných opatrení. Ba čo viac, vyčlenení budú aj tí, ktorí dostávajú 20.000 až 25.000 dinárov. Súhrnne, úsporné opatrenia neplatia pre 60,2 percent všetkých penzistov. Ostatným sa dôchodky budú znižovať progresívne. Dôchodky, presahujúce 35.000 dinárov, znížia o 6,2 percent a presahujúce 40.000 dinárov o 9 percent. replica watches Najväčšie bremeno znesú penzisti, ktorých dôchodok presahuje 60.000 dinárov. Im zredukujú penzie o 15 alebo 16 percent. Takých dôchodcov je v Srbsku, podľa A.Vučića, okolo 41.000. „Plánované úspory z platov a dôchodkov by mali byť okolo 400 miliónov eur a k plánovaným 700 miliónom sa dopracujeme „ťažkými opatreniami“ - hovorí premiér a avizuje zrušenie solidárnej dane. Podľa slov predsedu srbskej vlády, štát je „tisíc míľ“ vzdialený od bankrotu a tvrdí, že je likvidný do apríla nasledujúceho roku bez zadlžovania. A.Vučić očakáva viac investícií v nasledujúcom období a sľubuje ostrý boj proti sivej ekonomike. Tiež avizuje nižšie subvencie zbohatlíkom a verejným podnikom. „Opatrenia, ktoré navrhujeme, sú najsmelším politickým krokom v novšej histórii Srbska a ak sa vydaria, v roku 2016 Srbsko sa stane normálnou krajinou so zdravou ekonomikou“ - tvrdí premiér A.Vučić.

Swiss Replica Watches      ©SSOK 2014