SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Šanca na vývoz

Rusko prisľúbilo, že vykoná všetko, aby jeho partneri v Colnom zväze, Bielorusko a Kazachstan zrýchlili procedúry na vydávanie vývozných povolení srbským výrobcom mäsa a mlieka – vyhlásila ministerka poľnohospodárstva Snežana Bogosavljevićová-Boškovićová falsi orologi po schôdzi s ministrom poľnohospodárstva Ruskej federácie Nikolajom Fjodorovom.


www.menheightshoes.com


ministerka Snežana Bogosavljevićová Boškovićová

Ministerka vysvetlila, že rokovali aj o prípadnom vývoze mletého mäsa z našej krajiny pričom minister Fjodorov prisľúbil, že na úrovni Colného zväzu prerokujú návrh Srbska ešte viac liberalizovať obchod s jednotlivými poľnohospodárskymi a potravinárskymi produktmi. V Srbsku viacero spoločností, zaoberajúcich sa výrobou a spracovaním mäsa a mlieka má záujem vyvážať na ruský trh. Keďže je už dohodnuté, aby objekty kontrolovali srbské odborné služby, omega replica niektoré vývozné procedúry sú zrýchlené a zjednodušené. Keď ide o ďalšiu liberalizáciu obchodu, Srbsko je zainteresované vyvážať cukor, kuracie mäso, jednotlivé druhy syrov a alkoholických nápojov. Tieto produkty sú vyňaté z režimu voľného obchodu. Pre ruskú stranu táto liberalizácia by neohrozila záujmy domácich výrobcov pričom by z druhej strany podnietilo rozvoj jednotlivých orologi replica italia odvetví srbského poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. Ministerka poľnohospodárstva Snežana Bogosavljevićová-Boškovićová vyzvala Ruskú federáciu, aby bola partnerskou krajinou na nasledujúcom novosadskom veľtrhu a minister Nikolaj Fjodorov bol hosťom na tomto podujatí.      ©SSOK 2014