SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Veľtrh investícií v Novom Sade

Na Novosadskom výstavisku pripravujú ďalšie veľtrhové podujatia, z ktorých je pre podnikateľov pravdepodobne najzaujímavejší VEĽTRH INVESTÍCIÍ v dňoch 22.- 25.10.2014. Veľtrh investícií je jednou z podnikateľských príležitostí, ktorá umožňuje predstaviteľom miestnych samospráv v Srbsku, hospodárom a miestnym orgánom moci v regióne, aby sa pripravili a prezentovali možnosti investovania. orologi omega replica Vystavovatelia na Rolex Air-King Replica Veľtrhu investícií, v rámci svojho vystavovateľského priestoru, pripravujú pre domácich a zahraničných investorov prezentácie základných charakteristík hospodárskeho potenciálu svojej územnej samosprávnej jednotky. replica rolex watches


veľtrh

Účastníkmi veľtrhu sú:

mestá a obce v Srbsku a regióne

úrady pre miestny hospodársky rozvoj

hospodárske komory Srbska a regiónu

jednotky správy – obvody

agentúry pre zahraničné investície, domáci a zahraniční investori

agentúry pre rozvoj malých a stredných podnikov

investičné fondy

ostatné finančné inštitúcie: banky, leasingové spoločnosti, poisťovacie spoločnosti

burzy a makléri

vládne a mimovládne organizácie na podporu rozvojových projektov v Srbsku

riaditeľstvá pre rozvoj – verejné podniky

V rámci tohto veľtrhového podujatia usporiadajú aj DNI ENERGETIKY, EKOLÓGIE A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Dni energetiky, ekológie a ochrany životného prostredia sú ideálnou príležitosťou pre investorov, aby sa oboznámili s investičnými projektmi nevyužitých obnoviteľných zdrojov energie vo Vojvodine a v celom Srbsku. V spolupráci s pokrajinským Sekretariátom pre energetiku a minerálne suroviny, počas Dní energetiky usporiadajú odborné porady na aktuálne témy s medzinárodnou účasťou eminentných odborníkov a predstaviteľov spoločností z energetického sektora.

Účastníci:

breitling replica watches

distribútori konvenčných zdrojov energie

výrobcovia a dodávatelia elektrickej energie

inštitúcie, ktorých činnosť je spätá s rozvojom technológií vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie

distributéri a výrobcovia zariadení pre transformáciu primárnej energie

ako aj výrobcovia vybavenia a zariadení pre transformáciu primárnej energie

podniky v oblasti elektroenergetického a termoenergetického sektora

špecializované firmy, ktorých činnosť je spätá s informačnými systémami a transportom v energetickom sektore

rezortné ministerstvá a pokrajinské sekretariáty

inštitúcie a firmy, zaoberajúce sa poskytovaním služieb a sprievodných činností v oblasti geologických výskumov.      ©SSOK 2014