SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Veľtrh investícií v Novom Sade

Na Novosadskom výstavisku pripravujú ďalšie veľtrhové podujatia, z ktorých je pre podnikateľov pravdepodobne najzaujímavejší VEĽTRH INVESTÍCIÍ v dňoch 22.- 25.10.2014. Veľtrh investícií je jednou z podnikateľských príležitostí, ktorá umožňuje predstaviteľom miestnych samospráv v Srbsku, hospodárom a miestnym orgánom moci v regióne, aby sa pripravili a prezentovali možnosti investovania. Vystavovatelia na Rolex Air-King Replica Veľtrhu investícií, v rámci svojho vystavovateľského priestoru,replica watches pripravujú pre domácich a zahraničných investorov prezentácie základných charakteristík hospodárskeho potenciálu svojej územnej samosprávnej jednotky. replica rolex watches


veľtrh

Účastníkmi veľtrhu sú: mestá a obce v Srbsku a regióneúrady pre miestny hospodársky rozvojhospodárske komory Srbska a regiónujednotky správy – obvody agentúry pre zahraničné investície,www.webenezer.net domáci a zahraniční investori agentúry pre rozvoj malých a stredných podnikovinvestičné fondyostatné finančné inštitúcie: banky, leasingové spoločnosti, poisťovacie spoločnostiburzy a maklérivládne a mimovládne organizácie na podporu rozvojových projektov v Srbskuriaditeľstvá pre rozvoj – verejné podnikyV rámci tohto veľtrhového podujatia usporiadajú aj DNI ENERGETIKY, EKOLÓGIE A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIADni energetiky, ekológie a ochrany životného prostredia sú ideálnou príležitosťou pre investorov, aby sa oboznámili s investičnými projektmi nevyužitých obnoviteľných zdrojov energie vo Vojvodine a v celom Srbsku. V spolupráci s pokrajinským Sekretariátom pre energetiku a minerálne suroviny, počas Dní energetiky usporiadajú odborné porady na aktuálne témy s medzinárodnou účasťou eminentných odborníkov a predstaviteľov spoločností z energetického sektora. Účastníci: breitling replica watches distribútori konvenčných zdrojov energievýrobcovia a dodávatelia elektrickej energieinštitúcie, ktorých činnosť je spätá s rozvojom technológií vo využívaní obnoviteľných zdrojov energiedistributéri replica rolex a výrobcovia zariadení pre transformáciu primárnej energieako aj výrobcovia vybavenia a zariadení pre transformáciu primárnej energiepodniky v oblasti elektroenergetického a termoenergetického sektorašpecializované firmy, ktorých činnosť je spätá s informačnými systémami a transportom v energetickom sektore rezortné ministerstvá a pokrajinské sekretariáty inštitúcie a firmy, zaoberajúce sa poskytovaním služieb a sprievodných činností v oblasti geologických výskumov.      ©SSOK 2014