07.11.2018
BEZPLATNÉ KONZULTAČNÉ HODINY

Ako zamestnať srbských občanov na Slovensku


 

(streda 14:00 – 15:00h)

 

SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA Vás pozýva na konzultačné hodiny na aktuálne témy zamerané na jednotlivé témy v oblasti podnikania v Srbsku a na Slovensku, ako sú dane a účtovníctvo, vysielanie zamestnancov zo Srbska na Slovensko, zamestnávanie občanov Srbska na Slovensku, zabezpečovanie pracovných povolení a pobytu na Slovensku, zakladanie firiem v Srbsku, využívanie štátnych dotácií srbskej vlády pri otváraní nových pracovných miest ....

 

PRIHLÁŠKA:

Na konzultačné hodiny sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese komory: office@ssok.eu alebo na tel. čísle komory 02/526318 84

Viac informácii Preskočiť
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Úspešný projekt

Vedci zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) navrhli systém včasného rolex replica watches varovania pre VP Vodovod a kanalizácia v Novom Sade. Systém má zabrániť tomu, aby na prípravu pitnej vody použili znečistené vodné zdroje. Šlo o projekt NATO Science for Peace and Security, ktorý univerzita v septembri úspešne ukončila.


VP Vodovod a kanalizácia Nový Sad

Jedným z možných zdrojov znečistenia zdroja pitnej vody, ktorý trápi mesto Nový Sad, je pozostatok po bombardovaní rafinérie v roku 1999. Vtedy sa všetky zásoby ropy a produkty vyliali do Dunaja. VP Vodovod a kanalizácia Nový Sad zásobuje mesto pitnou vodou z troch zdrojov. Podniku však chýbali presné informácie o tom, ktorý zo zdrojov je v danom okamihu kontaminovaný a ktorý, naopak, neohrozí zdravie obyvateľov. Práve takýto monitorovací systém včasného varovania navrhli odborníci z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Zariadenie bude automaticky odoberať vodu zo zdrojov a vykonávať skríning potenciálne nebezpečných zlúčenín, ktoré sa vo breitling replica watches vode môžu nachádzať. Na základe vyhodnotenia rizík dokáže zariadenie okamžite upozorniť vodohospodárov, aby nahradili zdroj pitnej vody iným, pri ktorom v danej chvíli nehrozí nijaké riziko. Projekt z programu NATO Science for Peace and Security v hodnote 270.000 eur, ktorý STU koordinovala, škola ukončila replica rolex v septembri 2014. Po úspešnej inštalácii zariadení a overení ich prevádzky možno konštatovať, že projekt bol úspešne splnený. Spolupráca STU s partnermi v Srbsku sa však nekončí. Tím Ústavu analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU koordinuje aktuálne aj v európsky projekt Tempus. V rámci neho bude spolu s Masarykovou univerzitou v Brne a Univerzitou v Portsmouth v ďalších rokoch vzdelávať pracovníkov verejných laboratórií zameraných práve na analýzu rizikových látok a na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia.      ©SSOK 2014