SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Slovenské firmy investujú v Srbsku

Slovenské firmy za ostatné roky preinvestovali v Best Replica Watches Srbsku viac ako 130 miliárd eur. Srbsko sa stalo centrom investičného záujmu slovenských spoločností, o čom svedčí niekoľko úspešne zrealizovaných slovensko-srbských investícií a desiatky ďalších rozpracovaných investičných zámerov a projektov slovenských subjektov. Slovensko patrí medzi 30 najvýznamnejších krajín z hľadiska objemu priamych zahraničných investícií v Srbsku. Ako uviedol slovenský minister hospodárstva Pavol Pavlis, hlavnými oblasťami,panerai replica watches kam smerujú záujmy slovenských spoločností v Srbsku, sú energetika, železničná infraštruktúra a životné prostredie.


minster P. Pavlis


      ©SSOK 2014