07.11.2018
BEZPLATNÉ KONZULTAČNÉ HODINY

Ako zamestnať srbských občanov na Slovensku


(streda 14:00 – 15:00h)

SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA Vás pozýva na konzultačné hodiny na aktuálne témy zamerané na jednotlivé témy v akareplica.com oblasti podnikania v Srbsku a na Slovensku, ako sú dane a účtovníctvo, vysielanie zamestnancov zo Srbska na Slovensko, zamestnávanie občanov Srbska na Slovensku, zabezpečovanie pracovných povolení a pobytu na Slovensku, zakladanie firiem v Srbsku, využívanie štátnych dotácií srbskej vlády pri otváraní nových pracovných miest ....

PRIHLÁŠKA:

Na konzultačné hodiny sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese komory: office@ssok.eu alebo na tel. čísle komory 02/526318 84.

Viac informácii Preskočiť
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Slovenské firmy investujú v Srbsku

Slovenské firmy za ostatné roky hublot replica preinvestovali v Best Replica Watches Srbsku viac ako 130 miliárd eur. Srbsko sa stalo centrom investičného záujmu slovenských spoločností, o čom svedčí niekoľko úspešne zrealizovaných slovensko-srbských investícií a desiatky ďalších rozpracovaných investičných zámerov a projektov slovenských subjektov. Slovensko patrí medzi 30 najvýznamnejších krajín z hľadiska objemu priamych zahraničných investícií v Srbsku. Ako uviedol slovenský minister hospodárstva Pavol Pavlis, hlavnými oblasťami,panerai replica watches kam smerujú záujmy slovenských spoločností v Srbsku, sú energetika, železničná infraštruktúra a životné prostredie.


minster P. Pavlis


      ©SSOK 2014