SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Nový zákon o energetike v Srbsku

Srbský parlament schválil zákon o energetike. Novým zákonom sa začína úplne uplatňovať Tretí energetický balík EÚ a podstatne zlepšuje investičné ovzdušie v sektore energetiky. Podľa nového zákona o energetike v Srbsku sa od 1. januára 2015 začnú v úplnosti uplatňovať všetky opatrenia z Tretieho energetického balíka EÚ keď ide o sektor prírodného plynu, elektrickej energie a obnoviteľných zdrojov energie. Tak sa Srbsko Replica Rolex Watches stalo prvou krajinou v regióne, ktorá uplatňuje tieto opatrenia. Domácnosti a malí kupci si budú môcť voliť dodávateľov elektriny a plynu, pričom budú mať aj možnosť zaručeného dodávateľa. V zákone zostáva ochrana energetiky ohrozených spotrebiteľov a aj v nasledujúcom roku štát vyčlení pre túto kategóriu 700 miliónov dinárov. Podľa nového zákona malí kupci elektriny budú firmy, ktoré majú menej ako 50 zamestnancov a ročný zárobok nižší ako 10 miliónov eur. Pritom ročne strovia menej než 30.000 KW/h prúdu. Zoznam malých kupcov budú určovať každý rok do 31. marca. Zákon tiež určuje, že firmy, ktoré trovia vyše 30.000 KW∕h ročne, od 1. júla nasledujúceho roku stratia právo na zaručenú dodávku a budú záväzné vyhľadať si dodávateľa na trhu. Novinkou je aj to, že sa od roku 2017 zrušiť regulovaná cena prúdu pre zaručenú dodávku. Spotrebitelia budú mať právo prístupu k údajom o tom koľko trovia, pričom dodávateľ bude záväzný mať bezplatné telefónne linky na informovanie svojich klientov. Tiež sa uplatňujú aj základy sledovania technickej a komerčnej kvality distribúcie elektriny a plynu. Agentúra pre energetiku raz ročne,IWC portuguese tourbillon replica od roku 2017, bude zverejňovať správu o potrebe upravenia ceny elektrického prúdu. repliki zegarków Okrem dodávky prúdu „v malých množstvách“ zákon určuje aj opciu distribúcie „ veľkých množstiev“.replicas cartier Zahraničné spoločnosti preto môžu získať licenciu, bez záväzku registrovania sa na území Srbska. Štát bude môcť mať jedného alebo viacej operátorov distribučného systému elektrickej energie, ktorí budú musieť dodržiavať rovnaké tarify. Vytvorené sú aj podmienky na zakladanie a prevádzku burzy elektrickej energie.


Srbský parlament


      ©SSOK 2014