SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Zmeny Zákona o notárstve v Srbsku

Srbský parlament schválil zmeny a doplnky k Zákonu o notárstve ako replica watches aj sprievodné zákony, ktoré boli podmienkou na prerušenie štrajku advokátov. Zmenami Zákona o notárstve sa umožňuje aby zmluvy spísali občania, advokáti a notári. Overovať ich budú notári. Notári tiež budú môcť, ak si to klient osobitne žiada, spisovať zmluvu o hypotéke a vyhlásenie o záložnom práve keď je potrebné aby boli verejnými listinami. Solemnizácia (osvedčenie neverejnej listiny) sa bude konať tak, že sa za zmluvu, repliche rolex ktorú spíšu občania alebo advokáti, nebude žiadať osobitná forma ako doteraz, lež sa zmluvy budú uzavierať vo voľnej forme, ako tomu bolo aj pred 1.replica rolex septembrom 2014 replique rolex. Notár môže odmietnuť solemnizáciu iba ak je klient nespôsobilý, keď nemá adekvátnu plnú moc alebo keď zhodnotí,že ide o absolútne neplatnú zmluvu. Proti takému riešeniu notára klient má právo podať sťažnosť na súd.      ©SSOK 2014