07.11.2018
BEZPLATNÉ KONZULTAČNÉ HODINY

Ako zamestnať srbských občanov na Slovensku


(streda 14:00 – 15:00h)

SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA Vás pozýva na konzultačné hodiny na aktuálne témy zamerané na jednotlivé témy v akareplica.com oblasti podnikania v Srbsku a na Slovensku, ako sú dane a účtovníctvo, vysielanie zamestnancov zo Srbska na Slovensko, zamestnávanie občanov Srbska na Slovensku, zabezpečovanie pracovných povolení a pobytu na Slovensku, zakladanie firiem v Srbsku, využívanie štátnych dotácií srbskej vlády pri otváraní nových pracovných miest ....

PRIHLÁŠKA:

Na konzultačné hodiny sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese komory: office@ssok.eu alebo na tel. čísle komory 02/526318 84.

Viac informácii Preskočiť
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Zmeny Zákona o notárstve v Srbsku

Srbský parlament schválil zmeny a doplnky k Zákonu o notárstve ako replica watches aj sprievodné zákony, ktoré boli podmienkou na prerušenie štrajku advokátov. Zmenami Zákona o notárstve sa umožňuje aby zmluvy spísali občania, advokáti a notári. Overovať ich budú notári. Notári tiež budú môcť, ak si to klient osobitne žiada, spisovať zmluvu o hypotéke a vyhlásenie o záložnom práve keď je potrebné aby boli verejnými listinami. Solemnizácia (osvedčenie neverejnej listiny) sa bude konať tak, že sa za zmluvu, repliche rolex ktorú spíšu občania alebo advokáti, nebude žiadať osobitná forma ako doteraz, lež sa zmluvy budú uzavierať vo voľnej forme, ako tomu bolo aj pred 1.replica rolex septembrom 2014 replique rolex. Notár môže odmietnuť solemnizáciu iba ak je klient nespôsobilý, keď nemá adekvátnu plnú moc alebo keď zhodnotí,že ide o absolútne neplatnú zmluvu. Proti takému riešeniu notára klient má právo podať sťažnosť na súd.      ©SSOK 2014