SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Daňová licencia

Daňová licencia – minimálna výška daní z príjmovNovela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „daň z príjmov“) zaviedla s účinnosťou od 1. 1. 2014 daňovú licenciu,minimálnu daň z príjmov pre právnické osoby po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí. Upravuje ju ustanovenie § 46b, kde je upravená aj minimálna výška dane z príjmov. Podľa tohto ustanovenia je daňovú licenciu povinná zaplatiť každá právnická osoba za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť je nižšia ako výška daňovej licencie ustanovenej pre jednotlivého daňovníka alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.Výška daňovej licencie je stanovená v odseku 2 nasledovne:Daňovník, Rolex Replica Watches ktorýk poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, replica omega s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur ----výška daňovej licencie 480 eurk poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom dane z pridanej hodnoty, s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur---- výška daňovej licencie 960 eurza zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat viac ako 500 000 eur-- výška daňovej licencie 2 880 eurDaňovú licenciu si bude možné odpočítať z daní za najviac tri roky, orologi replica svizzeri ale len v prípade, že výška daňovej povinnosti v nasledovnom zdaňovacom období presiahne sumu licencie. Zaplatí sa minimálna výška dane a zvyšná suma sa nebude platiť, pretože táto suma sa odpočíta z licencie, ktorá už bola zaplatená za predchádzajúci rok. Právnické osoby sú v prvom roku svojho podnikania od platenia daňovej licencie oslobodené.Čo sa týka ziskových právnických osôb tie podľa ustanovenia § 15b zaplatia daň z príjmu vo výške 22% , čo je o 1 % menej ako minulý rok.      ©SSOK 2014