07.11.2018
BEZPLATNÉ KONZULTAČNÉ HODINY

Ako zamestnať srbských občanov na Slovensku


 

(streda 14:00 – 15:00h)

 

SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA Vás pozýva na konzultačné hodiny na aktuálne témy zamerané na jednotlivé témy v oblasti podnikania v Srbsku a na Slovensku, ako sú dane a účtovníctvo, vysielanie zamestnancov zo Srbska na Slovensko, zamestnávanie občanov Srbska na Slovensku, zabezpečovanie pracovných povolení a pobytu na Slovensku, zakladanie firiem v Srbsku, využívanie štátnych dotácií srbskej vlády pri otváraní nových pracovných miest ....

 

PRIHLÁŠKA:

Na konzultačné hodiny sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese komory: office@ssok.eu alebo na tel. čísle komory 02/526318 84

Viac informácii Preskočiť
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Výberové konanie v Železiarni

Smederevská Železiareň oznámila výberové konanie, na ktoré pozýva domáce a zahraničné spoločnosti, zainteresované spravovať podnik. Záujemcovia by mali predostrieť podnikateľský plán, respektíve program zotavenia Železiarne pod patronátom Republiky Srbsko, zvýšenia predaja, zabezpečenia financovania a spravovania.Rolex Replica Od profesionálneho manažmentu sa očakáva zvýšenie predaja a výroby na úroveň, ktorá nebude spod 1,5 mil. ton ocele ročne, uplatnenie nových technológií a získanie nových trhov. Manažment má záväzok doručiť plán, ktorý okrem iného, obsahuje stratégiu predaja Železiarne, projektované ceny pre kľúčové výrobky, projektovaný plán výroby, stratégiu dopytu, plán financovania a projekciu nového zamestnávania. Aby srbská oceliareň splnila plánované ciele, mali by ju spravovať 12. konatelia, lebo pre taký počet ľudí vo výberovom konaní žiadajú CV. Konatelia sú potrební v oblasti výroby, kúpy a predaja, financií, účtovníctva, daňových záležitostí a financovania investícií. Spoločnosti, ktoré sa chcú zúčastniť výberového konania, musia doručiť aj vyhlásenie o súhlase. Vyhlásením sa potvrdí, že zaplatili 10.000 eur, ako replique montre aj návrh fixnej a variabilnej časti úhrady za poskytnuté služby. Železiareň zamestnáva okolo 5.000 ľudí, toho času vyrába 340.000 až 350.000 ton ocele, pričom sú jej kapacity okolo 2,2 mil. ton.


replica horloges | Replica Horloges | replica rolex


Železiareň čaká na nový manažment


      ©SSOK 2014