SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Holandská firma spravuje Železiareň Smederevo

Smederevskú Železiareň bude spravovať holandská firma HPK engineering - rozhodla vláda Srbska. V najostrejšej konkurencii o spravovanie Železiarne boli dve firmy: americká Esmark a HKP engineering z Holandska. Holandskú spoločnosť predstavujú John Gudish a Peter Kamarás. Majiteľ Esmarka James Busar a Peter Kamarás, partner v HPK engineering, donedávna podnikateľskí partneri, osobitne sa uchádzali o profesionálny manažment v srbskej oceliarni. Nedávni partneri si totiž naštrbili svoje vzťahy, keďže Esmark Europe,omega replica watches uk ktorá je v zložení Busar group, nedávno žalovala na súde slovenského podnikateľa Petra Kamarása, že jej zmaril snahu o privatizáciu železiarne Smederevo a žiada odškodné vyše 100 mil. $. Príchod nového manažmentu spoločnosti HPK engineering do smederevskej oceliarne možno očakávať omega replica o poldruha mesiaca. Formálne spravovanie sa začína o tri až štyri týždne, vzhľadom na to, že je potrebný súhlas protimonopólovej komisie Srbska. Zmluvným záväzkom HPK je aby Železiareň začala podnikať s profitom najneskoršie o 6 mesiacov. Prednosť HPK engineering v porovnaní s inými spoločnosťami, ktoré sa uchádzali o spravovanie srbskej oceliarne, bol dodatočný kapitál 20 mil.$, ktorý táto spoločnosť prinesie do Železiarne. Ide o dodatočný kapitál pre suroviny, ktoré sú potrebné v období keď sa čaká na úverové linky aby sa druhá pec dala do prevádzky za 3 až 4 mesiace. HPK engineering bola jedinou spoločnosťou, ktorá ponúkla tento dodatočný kapitál. Zmluva je podpísaná na tri roky, no môže byť aj porušená ak sa objaví solídny kupec pre Železiareň. Jednou zo zmluvných podmienok je aj to, že holandská firma tiež môže byť kupcom oceliarne v procese privatizácie. Smederevskú Železiareň bude spravovať 24 riaditeľov, ktorých HPK privedie do Smedereva, no rovnako aj srbská vláda bude mať vlastný manažment.


Železiareň bude zarábať už o 6 mesiacov


      ©SSOK 2014