07.11.2018
BEZPLATNÉ KONZULTAČNÉ HODINY

Ako zamestnať srbských občanov na Slovensku


(streda 14:00 – 15:00h)

SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA Vás pozýva na konzultačné hodiny na aktuálne témy zamerané na jednotlivé témy v akareplica.com oblasti podnikania v Srbsku a na Slovensku, ako sú dane a účtovníctvo, vysielanie zamestnancov zo Srbska na Slovensko, zamestnávanie občanov Srbska na Slovensku, zabezpečovanie pracovných povolení a pobytu na Slovensku, zakladanie firiem v Srbsku, využívanie štátnych dotácií srbskej vlády pri otváraní nových pracovných miest ....

PRIHLÁŠKA:

Na konzultačné hodiny sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese komory: office@ssok.eu alebo na tel. čísle komory 02/526318 84.

Viac informácii Preskočiť
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Veľvyslanec - strážca dobrých vzťahov

Veľvyslanec Slovenskej republiky Ján Varšo končí svoj mandát v Srbsku 16. augusta a jeho nástupkyňou bude Dagmar Repčeková. Ako sám hovorí, plne si uvedomil, že pôsobí v krajine, kde žije slovenská komunita, nuž jednou z úloh mu bolo pomáhať pri nadväzovaní politických, hospodárskych a iných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Srbskom, vrátane aj pokrajiny Vojvodiny. „Poslaním veľvyslanca je udržiavať priateľské vzťahy medzi krajinami. Ambasádor je v podstate strážcom dobrých vzťahov medzi príslušnými krajinami. replica watches Pokiaľ ste v krajine, kde existuje slovenská komunita a zaujmete k nej zaujatý vzťah, prechovávate k nej obdiv, pokoru a nemôžete nič iné iba stať sa súčasťou toho prostredia. Snažil som sa svojou prítomnosťou nejako morálne podporiť túto komunitu a zasa tú materiálnu podporu slovenského štátu má na starosti Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí“ – hovorí veľvyslanec Ján Varšo. Osobitne je hrdý na to, že počas jeho pôsobenia bola podpísaná dohoda medzi bratislavským samosprávnym krajom a AP Vojvodinou a tak isto nedávno aj medzi prešovským samosprávnym krajom a Vojvodinou. Je to znak, že spolupráca naberá širšiu dimenziu a preto nie je frázou keď sa povie, že sa replica horloges tag heuer krajiny majú navzájom zbližovať a hranice pomaly prestávať existovať. „Svojej nástupkyni budem odporúčať aby naďalej udržiavala kontakty a podporovala národnostnú menšinu. Aké však budú priority, to už je na nej. Verím, že bude ešte lepšie pokračovať v rozvíjaní spolupráce oboch krajín“ – uzavrel veľvyslanec Ján Varšo.veľvyslanec Ján Varšo


      ©SSOK 2014