07.11.2018
BEZPLATNÉ KONZULTAČNÉ HODINY

Ako zamestnať srbských občanov na Slovensku


(streda 14:00 – 15:00h)

SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA Vás pozýva na konzultačné hodiny na aktuálne témy zamerané na jednotlivé témy v akareplica.com oblasti podnikania v Srbsku a na Slovensku, ako sú dane a účtovníctvo, vysielanie zamestnancov zo Srbska na Slovensko, zamestnávanie občanov Srbska na Slovensku, zabezpečovanie pracovných povolení a pobytu na Slovensku, zakladanie firiem v Srbsku, využívanie štátnych dotácií srbskej vlády pri otváraní nových pracovných miest ....

PRIHLÁŠKA:

Na konzultačné hodiny sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese komory: office@ssok.eu alebo na tel. čísle komory 02/526318 84.

Viac informácii Preskočiť
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Rozlúčková návšteva

„Slovensko je príkladom úspešne realizovanej zmeny spoločnosti a jeho skúsenosti by sa mali uplatniť aj v Srbsku, ktoré sa musí snažiť aby prilákalo nové investície zo Slovenska“ – zdôraznil srbský premiér Aleksandar Vučić počas rozlúčkovej návštevy slovenského veľvyslanca v Belehrade Jána Varšu. Poďakoval sa mu za spoluprácu a osobný prínos k zveľadeniu stykov Srbska a Slovenska. Srbský premiér zhodnotil, že sú politické vzťahy oboch krajín veľmi blízke a existuje ochota spoluprácu zveľadiť vo všetkých oblastiach, najmä v hospodárstve. Veľvyslanec varšo zdôraznil nepretržitú podporu svojej krajiny eurointegrácii Srbska, ktorá spočíva aj v skorom ustanovení Fondu pre Západný Balkán. Tento fond Slovensko, spolu s ostatnými členskými krajinami Višehradskej štvorky, plánuje využiť na zveľadenie kvality života obyvateľov západobalkánskeho regiónu. Slovenský veľvyslanec zdôraznil aj skutočnosť, že počas svojho mandátu bol svedkom aj hospodárskeho pokroku Srbska, predovšetkým nastolenia finančnej disciplíny. Vyjadril nádej, že slovenskí odborníci v manažmente Železiarne Smederevo budú mať úspech v oživení výroby a prispejú k hospodárskemu rastu Srbska.replika rolexpremiér Vučić a veľvyslanec Varšo


      ©SSOK 2014