SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Rozlúčková návšteva

„Slovensko je príkladom úspešne realizovanej zmeny spoločnosti a jeho skúsenosti by sa mali uplatniť aj v Srbsku, ktoré sa musí snažiť aby prilákalo nové investície zo Slovenska“ – zdôraznil srbský premiér Aleksandar Vučić počas rozlúčkovej návštevy slovenského veľvyslanca v Belehrade Jána Varšu. Poďakoval sa mu za spoluprácu a osobný prínos k zveľadeniu stykov Srbska a Slovenska. Srbský premiér zhodnotil, že sú politické vzťahy oboch krajín veľmi blízke a existuje ochota spoluprácu zveľadiť vo všetkých oblastiach, najmä v hospodárstve. Veľvyslanec varšo zdôraznil nepretržitú podporu svojej krajiny eurointegrácii Srbska, ktorá spočíva aj v skorom ustanovení Fondu pre Západný Balkán. Tento fond Slovensko, spolu s ostatnými členskými krajinami Višehradskej štvorky, plánuje využiť na zveľadenie kvality života obyvateľov západobalkánskeho regiónu. Slovenský veľvyslanec zdôraznil aj skutočnosť, že počas svojho mandátu bol svedkom aj hospodárskeho pokroku Srbska, predovšetkým nastolenia finančnej disciplíny. Vyjadril nádej, že slovenskí odborníci v manažmente Železiarne Smederevo budú mať úspech v oživení výroby a prispejú k hospodárskemu rastu Srbska.replika rolexpremiér Vučić a veľvyslanec Varšo


      ©SSOK 2014