SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Tradične priateľské styky

Srbská ministerka, poverená európskou integráciou, Jadranka Joksimovićová a slovenský veľvyslanec na odchode Ján Varšo počas svojho stretnutia zhodnotili, že sú styky Slovenska a Srbska tradične priateľské,pričom ich charakterizuje výborná spolupráca v mnohých oblastiach. Ministerka Joksimovićová vyjadrila vďaku Slovenskej republike za dôslednú podporu Srbsku na jeho európskej ceste a zdôraznila význam rôznych iniciatív Vyšehradskej skupiny. Podľa slovenského vzoru Srbsko založilo Národný konvent, ktorý zhromažďuje civilný sektor zapojený do rokovaní o európskej integrácii. Veľvyslanec Varšo pozitívne zhodnotil reformný proces v Srbsku a vyjadril očakávanie v skoré otváranie kapitol


Ministerka Jadranka Joksimovićová


      ©SSOK 2014