SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


VI. valné zhromaždenie Slovensko-srbskej obchodnej komory Okrúhly stôl: "Investovanie v oblasti energetiky v Srbsku"

Dňa 01.03.2013. sa na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade uskutočnilo VI. riadne valné zhromaždenie Slovensko-srbskej obchodnej komory. Valné zhromaždenie otvoril a viedol predseda komory Dr. Miroslav Králik, ktorý predniesol Správu o činnosti komory a jej hospodárení za rok 2012 a návrh rozpočtu za rok 2013, ktoré účastníci po kratšej rozprave jednomyseľne schválili. Súčasťou programu bola aj iniciatíva aby veľvyslankyni Srbskej republiky v Bratislave Radmile Hrustanović a veľvyslancovi Slovenskej republiky v Belehrade Jánovi Varšovi bolo udelené čestné členstvo v Slovensko – srbskej obchodnej komore. Túto iniciatívu účastníci zhromaždenia schválili jednomyseľne.
Toutes les collections et les modèles vendables des france aaa sont disponibles ici.


z ľava: Ján Štark - obchodný radca veľvýslanectva SR v Belehrade, Ján Varšo - Veľvýslanec SR v Belehrade, Miroslav Králik - predseda SSOK, Dejan Popović - štatný tajomník, Stela Jovanović - Honorary Consul

Po valnom zhromaždení bol organizovaný aj okrúhly stôl na tému „Investovanie v oblasti energetiky v Srbsku“. Hosťom okrúhleho stola bol aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Ján Varšo.Okrúhleho stola sa okrem členov komory, zúčastnili zástupcovia slovenských a srbských orologi audemars piguet replica investorov, ktorý už začali s realizáciou svojich investičných plánov v oblasti energetiky v Srbsku (napr. spoločnosti GREEN ENERGY SLOVAKIA, s.r.o., alebo sa zatiaľ pripravujú na takéto projekty, Credoinvest d.o.o. Coinix Montenegro, d.o.o.) Účastníkom boli poskytnuté dôležité informácie o legislatívnych zmenách, ktoré sú vykonané v tejto oblasti v Srbsku, ako aj o zmenách, ktoré ministerstvo plánuje urobiť v nadchádzajúcom období.
Vous ne pouvez pas manquer de telles vipfr à des prix abordables!


predstavitelia firmy Green Energy Slovakia s.r.o.

V rámci diskusie, štátny tajomník odpovedal aj na mnohé praktické otázky a problémy, týkajúce sa problematiky investovania hlavne v rámci solárnej energie a malých vodných elektrárni. Diskusia pokračovala aj po oficiálnom ukončení okrúhleho stola na spoločenskej časti spojenej s občerstvením.V rámci neformálnej diskusie v rozhovore predsedu komory Dr. Miroslava Králika, veľvyslanca replica rolex Slovenskej republiky v Belehrade Jana Varšu a štátneho tajomníka Dejana Popovića, zástupcu Ministerstva energetiky, rozvoja a ochrany životného prostredia, bola zdôraznená dôležitosť takýchto stretnutí kde si slovenský investori môžu na tvári miesta a u kompetentných osôb vymeniť názory a získať dôležité informácie pre ich investičné projekty.

swiss replica watches


Veľvýslanec SR v Belehrade Ján Varšo, predseda SSOK Miroslav Králik, štatný tajomník Dejan Popović


      ©SSOK 2014