07.11.2018
BEZPLATNÉ KONZULTAČNÉ HODINY

Ako zamestnať srbských občanov na Slovensku


(streda 14:00 – 15:00h)

SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA Vás pozýva na konzultačné hodiny na aktuálne témy zamerané na jednotlivé témy v akareplica.com oblasti podnikania v Srbsku a na Slovensku, ako sú dane a účtovníctvo, vysielanie zamestnancov zo Srbska na Slovensko, zamestnávanie občanov Srbska na Slovensku, zabezpečovanie pracovných povolení a pobytu na Slovensku, zakladanie firiem v Srbsku, využívanie štátnych dotácií srbskej vlády pri otváraní nových pracovných miest ....

PRIHLÁŠKA:

Na konzultačné hodiny sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese komory: office@ssok.eu alebo na tel. čísle komory 02/526318 84.

Viac informácii Preskočiť
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Železiareň Smederevo bez Kamaráša

Vedenie smederevskej Železiarne rozhodlo zrušiť kontrakt o spravovaní tohto podniku s firmou Petra Kamaráša HPK engeenering a HPK management doo, podpísaný 21-ho marca Replica Watches vlani. Dôvodom na zrušenie zmluvy je nespĺňanie a porušovanie zmluvných záväzkov zo strany spomenutej firmy P. Kamáša. Zhromaždenie spoločnosti Železiareň Smederevo zároveň vymenovalo Ivana Miloševića za nového riaditeľa tohto podniku.Železiareň Smederevo a Republika Srbsko pokračujú vo všetkých potrebných aktivitách,fake rolex ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú realizáciu transakcie Železiarne a spoločnosti Hestil Srbsko.


Železiareň Smederevo


      ©SSOK 2014