SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Železiareň Smederevo bez Kamaráša

Vedenie smederevskej Železiarne rozhodlo zrušiť kontrakt o spravovaní tohto podniku s firmou Petra Kamaráša HPK engeenering a HPK management doo, podpísaný 21-ho marca Replica Watches vlani. Dôvodom na zrušenie zmluvy je nespĺňanie a porušovanie zmluvných záväzkov zo strany spomenutej firmy P. Kamáša. Zhromaždenie spoločnosti Železiareň Smederevo zároveň vymenovalo Ivana Miloševića za nového riaditeľa tohto podniku.Železiareň Smederevo a Republika Srbsko pokračujú vo všetkých potrebných aktivitách,fake rolex ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú realizáciu transakcie Železiarne a spoločnosti Hestil Srbsko.


Železiareň Smederevo


      ©SSOK 2014