SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Jesenné veľtrhy v Novom Sade

Novosadské výstavisko v dňoch 28.10 – 02.10. 2016 usporadúva tradičné medzinárodné veľtrhy pod názvom LORIST. Ide o veľtrh lovu, rybolovu a športu, veľtrh lesníctva, hortikultúry a ekológie. Tiež usporiadajú aj veľtrhy turizmu a koniarstva. Na prvých jesenných podujatiach vystúpi vyše 300 vytavovateľov z desiatich krajín – Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Čiernej Hory, Grécka, Chorvátska, Maďarska, Republiky Srbskej, Slovinska a Srbska. Návštevníci budú mať príležitosť sledovať 8 temtických výstav, turnaje, športové súťaže, prezentácie a odborné konfrerencie. Pre turistických pracovníkov ale aj potenciálnych zákazníkov určite bude zaujímavý Veľtrh turizmu, na ktorom predstavia turistickú ponuku krajín, zúčastnených na veľtrhu. Bude to príležitosť získať prvé informácie o zimnej ponuke cestovných kancelárií a ponuke zájazdov počas novoročných sviatkov. Partnerskou krajinou Veľtrhu turizmu tentoraz je Čierna Hora a generálnym sponzorom spoločnosť Generali poistenie Srbsko. 

https://hellorolex.so


Novosadské výstavisko


      ©SSOK 2014