SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Jesenné veľtrhy v Novom Sade

Novosadské výstavisko v dňoch 28.10 – 02.10. 2016 usporadúva tradičné medzinárodné veľtrhy pod názvom LORIST. Ide o veľtrh lovu, rybolovu a športu, veľtrh lesníctva, hortikultúry a ekológie. Tiež usporiadajú aj veľtrhy turizmu a koniarstva. Na prvých jesenných podujatiach vystúpi vyše 300 vytavovateľov z desiatich krajín – Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Čiernej Hory, Grécka, Chorvátska, Maďarska, Republiky Srbskej, Slovinska a Srbska. Návštevníci budú mať príležitosť sledovať 8 temtických výstav, turnaje, športové súťaže, prezentácie a odborné konfrerencie.

Pre turistických pracovníkov ale aj potenciálnych relojes replicas zákazníkov určite bude zaujímavý Veľtrh turizmu, na ktorom predstavia turistickú ponuku krajín, zúčastnených na veľtrhu. Bude to príležitosť získať prvé informácie o zimnej ponuke cestovných kancelárií a ponuke zájazdov počas novoročných sviatkov. Partnerskou krajinou Veľtrhu turizmu tentoraz je Čierna Hora a generálnym sponzorom spoločnosť Generali poistenie Srbsko.


Novosadské výstavisko


      ©SSOK 2014