SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Hospodárske fórum Investície v Srbsku v oblasti energetiky

V organizácii Slovensko- srbskej obchodnej komory na pôde Slovenského veľvyslanectva v Belehrade v piatok 07.04.2017 sa konalo hospodárske fórum Investície v

Srbsku v oblasti energetiky. Na ňom sa zúčastnili minister baníctva a energetiky v srbskej vláde Aleksandar Antić, jeho pomocník poverený obnoviteľnými zdrojmi energie prof. Dr. Milan Bajac veľvyslankyňa SR v Belehrade Dagmar Repčeková, a poradca srbského premiéra pre zahraničné investície Danilo Cicmil.

Minister Aleksandar Antić poukázal na skutočnosť, že aj napriek dlhodobým vynikajúcim politickým a nanajvýš priateľským vzťahom Slovenska a Srbska, obchodná výmena a ekonomická spolupráca vôbec, nemajú potrebnú úroveň. Sú však snahy, aby sa taká situácia zmenila v pozitívnom smere. Pre slovenských investorov Srbsko je zaujímavé práve z aspektu energetiky. Konkrétnejšie, využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Slovenská republika má už značné skúsenosti pri výstavbe veterných parkov, využívaní solárnej energie, získavaní energie z bio masy. Veľvyslankyňa Dagmar Repčeková doplnila, že pri dohode o spolupráci oboch štátov v tejto oblasti sa rozhodli dať dôraz na dve veci: energetiku vôbec a prečisťovanie odpadových vôd, čo je v Srbsku príliš veľkým problémom a dáva možnosti slovenským firmám sa etablovať na tomto trhu.

Na podnikateľskom fóre bolo počuť aj to, že je 9 firiem z oblasti energetiky zo Slovenska už aktívnych na srbskom trhu. Orientovali sa na menšie projekty, čiže na tie, týkajúce sa obecných samospráv. Do roku 2020 Srbsko má záväzok organizovať spotrebu energie v štáte tak, aby až 27 percent tej energie pramenilo z obnoviteľných zdrojov. Až 60 percent z toho sa môže nahradiť z bio masy, už či lesnej alebo z poľnohospodárstva.


predseda SSOK Dr. M. Králik víta ministra A. Antića


      ©SSOK 2014