07.11.2018
BEZPLATNÉ KONZULTAČNÉ HODINY

Ako zamestnať srbských občanov na Slovensku


(streda 14:00 – 15:00h)

SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA Vás pozýva na konzultačné hodiny na aktuálne témy zamerané na jednotlivé témy v akareplica.com oblasti podnikania v Srbsku a na Slovensku, ako sú dane a účtovníctvo, vysielanie zamestnancov zo Srbska na Slovensko, zamestnávanie občanov Srbska na Slovensku, zabezpečovanie pracovných povolení a pobytu na Slovensku, zakladanie firiem v Srbsku, využívanie štátnych dotácií srbskej vlády pri otváraní nových pracovných miest ....

PRIHLÁŠKA:

Na konzultačné hodiny sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese komory: office@ssok.eu alebo na tel. čísle komory 02/526318 84.

Viac informácii Preskočiť
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Podnikateľské stretnutia AgroB2B 2017

Hospodárska komora Srbska oznámila, že 15. mája, v spolupráci s Novosadským výstaviskom, usporiada Medzinárodné podnikateľské stretnutia AgroB2B 2017, zámerom ktorých je poskytnúť možnosť zainteresovaným malým a stredným podnikom prezentovať svoje výrobky a služby a spojiť sa so zahraničnými partnermi. Medzinárodné podnikateľské stretnutia AgroB2B 2017 organizujú piatykrát v rámci Európskej siete podnikateľstva.Cieľovou skupinou podnikateľských stretnutí sú výrobcovia a obchodníci zo sektora potravinárskeho priemyslu, ale aj malé a stredné podniky, ktoré podnikajú v rámci spätých sektorov – poľnohospodárska mechanizácia, umelé hnojivá, balenie, informačno-komuinikačné technológie v poľnohospodárstve, ako aj obnoviteľné zdroje energie v poľnohospodárstve. Účasť je bezplatná a registrovať sa možno prostredníctvo linku http://agrob2b2017.talkb2b.net/.
Hospodárska komora Srbska


      ©SSOK 2014