07.11.2018
BEZPLATNÉ KONZULTAČNÉ HODINY

Ako zamestnať srbských občanov na Slovensku


(streda 14:00 – 15:00h)

SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA Vás pozýva na konzultačné hodiny na aktuálne témy zamerané na jednotlivé témy v akareplica.com oblasti podnikania v Srbsku a na Slovensku, ako sú dane a účtovníctvo, vysielanie zamestnancov zo Srbska na Slovensko, zamestnávanie občanov Srbska na Slovensku, zabezpečovanie pracovných povolení a pobytu na Slovensku, zakladanie firiem v Srbsku, využívanie štátnych dotácií srbskej vlády pri otváraní nových pracovných miest ....

PRIHLÁŠKA:

Na konzultačné hodiny sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese komory: office@ssok.eu alebo na tel. čísle komory 02/526318 84.

Viac informácii Preskočiť
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Turecký prúd aj cez Srbsko

Maďarsko a ruský Gasprom podpísali dohodu o predĺžení vetvy plynovodu Turecký prúd cez územie Bulharska a Srbska po Maďarsko, takže je čoraz pravdepodobnejšie, že plynovod bude prechádzať aj cez Srbsko. Nový plynovod, transportujúci zemný plyn do Maďarska, by mal byť vybudovaný do konca roku 2019, pričom Srbsko a Bulharsko už podpísali dohody, potrebné pre realizáciu plánov, vzťahujúcich sa na plynovod. Srbsko by malo preberať plyn na hranici s Bulharskom, takže by muselo vystavať plynovod. Prijímalo by na hranici 9,8 miliárd kubických metrov plynu a vety plynovodu by tiahli k Republike Srbskej, Bosne aFranck Muller ReplicaHercegovine, Prištine, Chorvátsku. Na údržbe plynovodu by ročne mohli zamestnať 1.000 až 2.000 ľudí. Predsa, Srbsko sotvaže v tejto chvíli má potrebné prostriedky na výstavbu takého plynovodu, veľkého priemeru a finančne náročného, takže určite bude hľadať pomoc zo zahraničia, pravdepodobne od ruského Gaspromu. Prvú časť plynovodu Turecký prúd, ktorá bude zásobovať iba Turecko, zakončia do marca 2018, kým druhú, popod Čierne more, na zásobovanie ruským plynom južnú a juhovýchodnú Európu, vystavajú do roku 2019. Každá vetva plynovodu bude mať kapacitu 15,75 miliárd kubických metrov plynu ročne a celkovú hodnotu projektu odhadli na 11,4 miliardy eur.      ©SSOK 2014