07.11.2018
BEZPLATNÉ KONZULTAČNÉ HODINY

Ako zamestnať srbských občanov na Slovensku


(streda 14:00 – 15:00h)

SLOVENSKO-SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA Vás pozýva na konzultačné hodiny na aktuálne témy zamerané na jednotlivé témy v akareplica.com oblasti podnikania v Srbsku a na Slovensku, ako sú dane a účtovníctvo, vysielanie zamestnancov zo Srbska na Slovensko, zamestnávanie občanov Srbska na Slovensku, zabezpečovanie pracovných povolení a pobytu na Slovensku, zakladanie firiem v Srbsku, využívanie štátnych dotácií srbskej vlády pri otváraní nových pracovných miest ....

PRIHLÁŠKA:

Na konzultačné hodiny sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese komory: office@ssok.eu alebo na tel. čísle komory 02/526318 84.

Viac informácii Preskočiť
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Slovensko - srbské obchodné alternatívy - seminár v Žiline

Dňa 30.11.2017 (štvrtok), sa uskutočnil seminár Slovensko - srbské obchodné alternatívy, ktorý zorganizovala Slovensko - srbská obchodná komora v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.

Seminár sa venoval dvom hlavným témam a to "vysielanie zamestnancov zo Srbska na prácu na Slovensko" a "premiestňovanie prevádzok zo Slovenska do Srbska".

Účastníkom boli poskytnuté odborné informácie z oblasti z obchodného a pracovného práva, o možnostiach zamestnávania občanov Srbska na Slovensku,sinn replica ako i informáciách o možnosti rozširovania obchodných a výrobných replicas de relojes aktivít premiestnením časti podnikov zo Slovenska do Srbska a recipročne.replique montre

Za slovensko - srbskú obchodnú komoru vystúpil na seminári jej predseda Dr. Miroslav Králik.

Franck Muller Casablanca Replica


Predseda SSOK Dr. Miroslav Králik

Dr. Králik informuje o výhodách podnikania v Srbsku

Lektorka JUDr. Mária Mišeková prednáša o zamestnávaní srbských občanov na Slovensku

Predsa ZA SOPK Ján Mišura

Obchodný radca v Srbsku


      ©SSOK 2014