SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Sídlo komory v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky

Aktuality
24.09.2016 Jesenné veľtrhy v Novom Sade

Novosadské výstavisko v dňoch 28.10 – 02.10. 2016 usporadúva tradičné medzinárodné veľtrhy pod názvom LORIST. Ide o veľtrh lovu, rybolovu a športu, veľtrh lesníctva, hortikultúry a ekológie. Tiež usporiadajú aj veľtrhy turizmu a koniarstva.ulysse nardin replica watches Na prvých jesenných podujatiach
viac . . .
25.06.2016 Železiareň Smederevo bez Kamaráša

Vedenie smederevskej Železiarne rozhodlo zrušiť kontrakt o spravovaní tohto podniku s firmou Petra Kamaráša HPK engeenering a HPK management doo, podpísaný 21-ho marca vlani. Dôvodom na zrušenie zmluvy je nespĺňanie a porušovanie zmluvných záväzkov zo strany spomenutej firmy P. Kamáša. Zhromaždenie spoločnosti Železiareň Smederevo
viac . . .
25.06.2016 Veľvyslankyňa Repčeková v Novom Sade

Novosadský primátor Miloš Vučević mal rozhovor s veľvyslankyňou Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčekovou. V rozhovore zdôraznil, že je viacnárodnosť jednou z najdôležitejších charakteristík Nového Sadu a vo veľkej miere prispieva k bohatej medzinárodnej, respektíve medzimestskej spolupráci. Na schôdzi zhodnotili, že Nový
viac . . .
07.03.2016 Výročná schôdza SSOK a Obchodné fórum

Na pôde slovenského veľvyslanectva v rolex replica watches Belehrade 04.03.2016 sa konalo Valné zhromaždenie SSOK. Na úvod predseda Dr. Miroslav Králik podal ročnú správu o činnosti a hospodárení, v ktorej uviedol, že sa počas 8 rokov existencie SSOK jej základná myšlienka
viac . . .
07.03.2016 Výročná správa

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ SLOVENSKO-SRBSKEJ OBCHODNEJ KOMORY A NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Vážení členovia komory, aby som len pripomenul, že v tomto roku uplynie už 8 rokov od založenia Slovensko – srbskej obchodnej komory. Základná myšlienka komory, podporovať vzájomnú spoluprácu slovenských a srbských
viac . . .
21.09.2015 Okrúhly stôl v Bratislave

Bratislavská regionálna komora, Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Veľvyslanectvom Srbska v Bratislave a Slovensko-srbskou obchodnou komorou organizujú 01.10.2015 v Bratislave Okrúhly stôl o možnostiach hospodárskej spolupráce slovenských a srbských hospodárskych subjektov.. Začiatok podujatia je o 9,15 h v zasadacej
viac . . .
04.08.2015 Tradične priateľské styky

Srbská ministerka, poverená európskou integráciou, Jadranka Joksimovićová a slovenský veľvyslanec na odchode Ján Varšo počas svojho stretnutia zhodnotili, že sú styky Slovenska a Srbska tradične priateľské,best replica watches pričom ich charakterizuje výborná spolupráca v mnohých oblastiach.
viac . . .
17.07.2015 Rozlúčková návšteva

„Slovensko je príkladom úspešne realizovanej zmeny spoločnosti a jeho skúsenosti by sa mali uplatniť aj v Srbsku, ktoré sa musí snažiť aby prilákalo nové investície zo Slovenska“ – zdôraznil srbský premiér Aleksandar Vučić počas rozlúčkovej návštevy slovenského veľvyslanca v Belehrade Jána Varšu. Poďakoval sa mu za
viac . . .
15.07.2015 Veľvyslanec - strážca dobrých vzťahov

Veľvyslanec Slovenskej republiky Ján Varšo končí svoj mandát v Srbsku 16. augusta a jeho nástupkyňou bude Dagmar Repčeková. Ako sám hovorí, plne si uvedomil, že pôsobí v krajine, kde žije slovenská komunita, nuž jednou z úloh mu bolo pomáhať pri nadväzovaní politických, hospodárskych a iných vzťahov medzi Slovenskou republikou
viac . . .
05.05.2015 Poľnohospodársky veľtrh v Novom Sade

Tradičný, v poradí 82-hý medzinárodný poľnohospodársky veľtrh v dňoch 9. až 15. mája na Novosadskom výstavisku zhromaždí 1.500 vystavovateľov zo 60 krajín. Priateľskou krajinou veľtrhu je Taliansko a prvý raz na ňom vystúpi aj jedna z najväčších poľnohospodárskych spoločností Spojených arabských emirátov Al Dahra.
viac . . .
26.04.2015 Opravu mosta možno zveria slovenským firmám

Vedenie obce Báčsky Petrovec zo Srbska si do svojho plánu komunálnych činností zaradilo aj opravu cestného mosta cez kanál smerom do dediny Hložany. Potrebuje na to okolo 22 miliónov dinárov, respektíve okolo 200 tisíc eur. Pre takúto malú a nie veľmi bohatú obec sú to značné prostriedky, ktoré sa pokúsi nájsť aj za pomoci partnerov
viac . . .
05.04.2015 Slovensko-srbské podnikateľské fórum v Bratislave

V rámci návštevy štátnej delegácie Republiky Srbsko Slovenskej republiky, Hospodárska komora Srbska usporiadala prezentáciu zo 20 srbských spoločností a bilaterálne rokovania so slovenskými partnermi na Podnikateľskom fóre Srbsko-Slovensko v Bratislave. Hospodársku časť srbskej delegácie omega
viac . . .
02.04.2015 Srbský premiér Vučić na Slovensku

Srbský premiér Aleksandar Vučić na začiatku svojej návštevy Slovenska vyjadril presvedčenie, že slovenskí hospodári budú mať dodatočný záujem investovať do Srbska, kde sú vítaní. Predseda srbskej vlády odkázal slovenským funkcionárom a hospodárom, že nikto na západnom Balkáne nemôže ponúknuť tak výhodné podmienky ako
viac . . .
18.03.2015 Holandská firma spravuje Železiareň Smederevo

Smederevskú Železiareň bude spravovať holandská firma HPK engineering - rozhodla vláda Srbska. V najostrejšej konkurencii o spravovanie Železiarne boli dve firmy: americká Esmark a HKP engineering z Holandska. Holandskú spoločnosť predstavujú John Gudish a Peter Kamarás. Majiteľ Esmarka James Busar a Peter Kamarás, partner v HPK engineering,
viac . . .
28.02.2015 Akcie C marketu na predaj

Agentúra pre privatizáciu zverejnila výzvu na ponuky na kúpu 16,3% akcií obchodného podniku C market z Belehradu. Lehota na podanie žiadosti o získanie predajnej dokumentácie za 250.000 dinárov je 25. marec a otváranie ponúk bude 17. apríla. Začiatočná cena je 9,3 miliónov eur, čo je hodnota kapitálu, akú odhadli ešte pri predaji
viac . . .
20.02.2015 Výberové konanie v Železiarni

Smederevská Železiareň oznámila výberové konanie, na ktoré pozýva domáce a zahraničné spoločnosti, zainteresované spravovať podnik. Záujemcovia by mali predostrieť podnikateľský plán, respektíve program zotavenia Železiarne pod patronátom Republiky Srbsko, zvýšenia predaja, zabezpečenia financovania a spravovania. Od profesionálneho
viac . . .
19.02.2015 Slovák na čele srbskej Železiarne

Po neúspešnom predaji smederevskej Železiarne americkej spoločnosti Esmark, vláda Srbska sa rozhodla spravovanie tohto hospodárskeho giganta poveriť manažérskemu tímu. V srbskej verejnosti koluje správa, že slovenský podnikateľ Peter Kamarás, majiteľ spoločnosti Pikaro so sídlom v Košiciach, pravdepodobne bude na čele manažmentu,
viac . . .
11.02.2015 Veľtrh turizmu v Belehrade

Medzinárodný veľtrh turizmu v Belehrade, ktorý sa bude konať v dňoch 19. až 22. februára 2015, zhromaždí okolo 1.100 vystavovateľov z 50 krajín a tohtoročnou partnerskou krajinou sú Spojené arabské emiráty, čo by mohlo prispieť k lepšiemu položeniu turistickej ponuky Srbska na Blízkom východe. Pod sloganom Využi moment v šiestich
viac . . .
08.02.2015 Daňová licencia

Daňová licencia – minimálna výška daní z príjmov Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „daň z príjmov“) zaviedla s účinnosťou od 1. 1. 2014 daňovú licenciu, minimálnu daň z príjmov pre právnické osoby po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí. Upravuje
viac . . .
22.01.2015 Zmeny Zákona o notárstve v Srbsku

Srbský parlament schválil zmeny a doplnky k Zákonu o notárstve ako aj sprievodné zákony, ktoré boli podmienkou na prerušenie štrajku advokátov. Zmenami Zákona o notárstve sa umožňuje aby zmluvy spísali občania, advokáti a notári. Overovať ich budú notári. Notári tiež budú môcť, ak si to klient osobitne žiada, spisovať zmluvu
viac . . .
13.01.2015 Čo priniesol nový Zákon o práci v Srbsku

Zákon o práci je zmenený v republike Srbsko predovšetkým preto aby sa zákonná regulácia zladila s európskym zákonodarstvom. Tiež je zrejmá snaha zákonodarcu aby v určitých segmentoch zredukoval záväzky zamestnávateľov, čo by malo rezultovať ľahším zamestnávaním. Predstavitelia odborov však mienia, že jednotlivé riešenia
viac . . .
12.01.2015 Overovanie listín v Slovenskej republike

Všeobecne platí, že verejné listiny vydané na území jedného štátu, ktoré majú byť predložené v inom štáte, musia byť overené, pokiaľ majú byť v cudzom štáte uznané. Verejné listiny sú listiny, na ktorých sa nachádza odtlačok pečiatky slovenského úradu (orgánu) alebo úradnej osoby a podpis úradnej osoby. Pristúpením
viac . . .
30.12.2014 Nový zákon o energetike v Srbsku

Srbský parlament schválil zákon o energetike. Novým zákonom sa začína úplne uplatňovať Tretí energetický balík EÚ a podstatne zlepšuje investičné ovzdušie v sektore energetiky. Podľa nového zákona o energetike v Srbsku sa od 1. januára 2015 začnú v úplnosti uplatňovať všetky opatrenia z Tretieho energetického balíka EÚ
viac . . .
17.12.2014 Premiéri Vučić a Fico rokovali v Belehrade

V Belehrade prebieha Tretí summit šéfov vlád Číny a 16 krajín centrálnej a východnej Európy, na ktorom je vyše 6.500 účastníkov. Súbežne v hlavnom meste Srbska prebieha aj Štvrté hospodársko-obchodné fórum, za účasti predstaviteľov 496 spoločností. V rámci tohto podujatia sa stretli replica
viac . . .
17.12.2014 Obnoviteľné zdroje energie

Energia vetra v Srbsku nie je dostatočne využitá, nuž z Ministerstva energetiky očakávajú, že v tomto sektore v budúcnosti lepšie využijú podnety štátu. Cieľom Srbska je do roku 2020 zvýšiť výrobu elektrického prúdu z obnoviteľných zdrojov na 27% namiesto doterajších 21,2% replique
viac . . .
12.12.2014 Ruská spoločnosť hľadá partnerov v Srbsku

Ruská spoločnosť Diamex 2000, ktorá podniká v oblasti technickej diagnostiky a udržiavania balansu, hľadá partnerov pre spoluprácu a spoločné investovanie v Srbsku. Diamex 2000 sa zaoberá zvýšením účinnosti výrobného vybavenia a kvality údržby v rôznych oblastiach hospodárenia. Podľa slov generálneho riaditeľa spoločnosti
viac . . .
02.12.2014 Ministerka Zorana Mihajlovićová na Slovensku

Podpredsedníčka vlády Srbska a ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Mihajlovićová navštívila Slovenskú republiku pri príležitosti 6. zasadania Miešanej komisie pre hospodársku spoluprácu oboch krajín. Ministerka Mihajlovićová, ktorá je aj spolupredsedníčkou Miešanej komisie pre hospodársku spoluprácu Slovenska
viac . . .
02.12.2014 Slovenské firmy investujú v Srbsku

Slovenské firmy za ostatné roky preinvestovali v Srbsku viac ako 130 miliárd eur. Srbsko sa stalo centrom investičného záujmu slovenských spoločností, o čom svedčí niekoľko úspešne zrealizovaných slovensko-srbských investícií a desiatky ďalších rozpracovaných investičných zámerov a projektov orologi
viac . . .
10.11.2014 Valné zhromaždenie SSOK

Dňa 30.10.2014 v Bratislave sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie Slovensko-srbskej obchodnej komory, na ktorom členovia prerokovali tento rokovací program: 1. Otvorenie valného zhromaždenia Slovensko - srbskej obchodnej komory, 2. Schválenie programu valného zhromaždenia, 3, Voľba predsedu Slovensko – srbskej komory,replica watches
viac . . .
21.10.2014 Úspešný projekt

Vedci zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) navrhli systém včasného rolex replica watches varovania pre VP Vodovod a kanalizácia v Novom Sade. Systém má zabrániť tomu, aby na prípravu pitnej vody použili znečistené vodné zdroje. Šlo o projekt NATO Science for Peace and Security, ktorý univerzita v septembri úspešne
viac . . .
16.10.2014 Veľtrh investícií v Novom Sade

Na Novosadskom výstavisku pripravujú ďalšie veľtrhové podujatia, z ktorých je pre podnikateľov pravdepodobne najzaujímavejší VEĽTRH INVESTÍCIÍ v dňoch 22.- 25.10.2014. Veľtrh investícií je jednou z podnikateľských príležitostí, ktorá umožňuje predstaviteľom miestnych samospráv v Srbsku, hospodárom a miestnym orgánom
viac . . .
08.10.2014 Šanca na vývoz

Rusko prisľúbilo, že vykoná všetko, aby jeho partneri v Colnom zväze, Bielorusko a rolex replica watches Kazachstan zrýchlili procedúry na vydávanie vývozných povolení srbským výrobcom mäsa a mlieka – vyhlásila ministerka poľnohospodárstva Snežana Bogosavljevićová-Boškovićová falsi
viac . . .
01.10.2014 Otvorené veľtrhy Lorista

Na Novosadskom výstavisku v termíne 01.-05.októbra 2014 usporiadali medzinárodné veľtrhy Lorist. Vo breitling replica watches vestibule, halách a na otvorenom priestore veľtrhu sa prezentujú vystavovatelia na 47.medzinárodnom veľtrhu lovu, rybolovu, športu a automobilizmu, na 21.medzinárodnom
viac . . .
19.09.2014 Reálna cena plynu

„Občania a hospodárstvo od 01.01. 2014 budú musieť platiť ekonomickú´cenu plynu. Ich dlhy sa viac nebudú tolerovať“ - oznámil riaditeľ Srbijagasu Dušan Bajatović a dodal, že tento verejný štátny podnik v budúcnosti bude musieť zinkasovať všetko, čo dodá spotrebiteľom, vyjmúc možno škôl, nemocníc a materských škôl.
viac . . .
19.09.2014 Úsporné opatrenia srbskej vlády

. Zníženie platov a dôchodkov väčších od 25.000 dinárov, ostrý boj proti sivej ekonomike, prepustenie zvyšných cartier replica zamestnancov v administratíve, zníženie subvencií verejným podnikom a podpora súkromného sektoru – to sú opatrenia na uzdravenie srbskej ekonomiky, ktoré avizoval predseda srbskej vlády Aleksandar Vučić.
viac . . .
17.09.2014 Minimálna cena práce

V očakávaní, že vláda schváli rozhodnutie o minimálnej cene práce, ktorá sa bude uplatňovať od 01.01. nasledujúceho roku, breitling replica watches zamestnávatelia a syndikáty neupúšťajú od svojich stanovísk. Zastávajú mienku, že minimálna cena práce môže byť zvýšená o 6 až 7%
viac . . .
06.09.2014 Srbský premiér Vučić o privatizácii a redukcii platov a dochodkov

Srbský premier Aleksandar Vučić vyhlásil, že si Srbsko všetky svoje záväzky voči investorom bude spĺňať presne a načas a tým ukáže, že je spoľahlivým a vážnym partnerom a že je krajinou, do ktorej sa oplatí investovať. Súbežne avizoval rokovania o úprave rozpočtu a redukcii platov a dôchodkov. Vysvetlil, že sa to vzťahuje
viac . . .
04.09.2014 Interview so srbským veľvyslancom v Slovenskej republike

1. Vaša excelencia, ako vidíte Vy, na začiatku Vašej misie veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku, hospodársku spoluprácu medzi Srbskom a Slovenskom? Medzi Srbskom a Slovenskom vládnu tradične priateľské a blízke väzby. Sú založené na stabilných dlhoročných vzťahoch s vysokou mierou konsenzu v otázkach bilaterálnej a medzinárodnej
viac . . .
04.09.2014 Nový minister hospodárstva vo vláde Srbska

Srbský parlament do funkcie ministra hospodárstva zvolil Željka Sertića. Sertić bol od marca roku 2013 rolex replica predsedom Srbskej obchodnej komory. Narodil sa v Sečnji v roku 1967. Základnú a strednú školu absolvoval v Novom Sade. Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte pre podnikateľsko
viac . . .
21.08.2014 Notárstvo ako novinka v Srbsku

Ak sa túto jeseň rozhodnete osvedčiť kontrakt o kúpe bytu alebo ktorúkoľvek inú zmluvu o predaji nehnuteľnosti, namiesto k okienku súdu, vás usmernia k notárovi. Srbsko sa od 1. septembra 2014 stane poslednou európskou krajinou, ktorá do svojho právneho systému zavedie notárstvo. Kompetencie notára sa v právnom systéme začnú uplatňovať
viac . . .
24.07.2014 Srbský parlament schválil novely zákonov

Srbský parlament schválil zmeny Zákonníka práce a Zákona o dôchodkovom a invalidnom poistení. Novela Zákonníka práce by mala prispieť k realizácii opatrení fiškálnej politiky so zámerom zveľadiť domáce a zahraničné investovanie do hospodárstva, zredukovať nelegálnu prácu a zvýšiť zamestnanosť. Tiež by mal zmenšiť nepotrebné
viac . . .
23.06.2014 Prezentácia v Srbsku

Predstavitelia firiem ISH PUMPS Olomouc a.s a EURO PUMPS TECH, s.r.o.. Jaslovské Bohunice, replica watches členiek Slovensko-srbskej obchodnej komory, 12.6.2014 pobudli v Srbsku na prezentácii svojich výrobkov. Najprv kontaktovali podnik Vitan d.o.o. z Belehradu a potom uskutočnili prezentáciu svojho
viac . . .
11.06.2014 schôdza vo vláde Srbska

Slovenskí hospodárski pracovníci čoskoro budú mať k dispozícii zoznam projektov v oblasti dopravy, infraštruktúry a stavebníctva ako smernicu pre investovanie v Srbsku v tejto oblasti. Vyhlásila to ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry vo vláde Srbska Zorana Mihajlovićová v rozhovore s veľvyslancom Slovenskej republiky
viac . . .
26.05.2014 Predstavitelia firmy Marti Trans Skopje v SSOK

Dňa 23.5.2014 v sídle SSOK sa uskutočnilo stretnutie predsedu SSOK Dr. Miroslava Králika so zástupcami spoločnosti Marti Trans (International Frigo Transport) zo Skopja, Republika Macedónsko, ktorá sa zaoberá medzinárodnou prepravou a obchodom ovocím a zeleninou. Zástupca firmy Izair replica watches Alili prezentoval obchodný zámer vstupu
viac . . .
28.02.2014 Valné zhromaždenie SSOK v Belehrade

replica watches
viac . . .
28.02.2014 Prezentácia firiem ISH Pumps Olomouc a.s a Euro Pumps Tech s.r.o

replica watches
viac . . .
14.11.2013 HNClub - Reforma verejnej správy

Dňa 14.novembra 2013 sa v bratislavskom hoteli Devín uskutočnil HNClub diskusné fórum na tému : „Reforma verejnej správy – vládny program ESO“. Pozvanie na diskusiu prijali minister vnútra Slovenskej republiky JUDr. Róbert Kaliňák, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.replica watches a odborník
viac . . .
05.11.2013 Stretnutie podnikateľov zo Slovenska s podnikateľmi regiónu Niš

V spolupráci so Stelou Jovanović, honorárnym konzulom Slovenskej republiky v replica watches Srbsku, Slovensko – srbská obchodná komora organizovala stretnutie podnikateľov zo Slovenska s podnikateľmi regiónu Niš (Srbsko). Zástupcov Slovensko – srbskej komory sprevádzanou delegáciou slovenských podnikateľov prijal Mihajlo Zdravković,
viac . . .
01.03.2013 VI. valné zhromaždenie Slovensko-srbskej obchodnej komory Okrúhly stôl: "Investovanie v oblasti energetiky v Srbsku"

Dňa 01.03.2013. sa na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade uskutočnilo VI. riadne valné zhromaždenie Slovensko-srbskej obchodnej komory. Valné zhromaždenie otvoril a viedol predseda komory Dr. Miroslav Králik, ktorý predniesol Správu o činnosti komory a jej hospodárení replica watches za
viac . . .
22.01.2013 Návšteva srbského prezident Tomislava Nikoliča v SR

Na pozvanie prezidenta SR, 22. januára 2013 navštívil Slovensko srbský prezident Tomislav Nikolić. Bola to jeho prvá oficiálna návšteva Slovensku od inaugurácii v máji 2012. Prezident Gašparovič a prezident Nikolić skonštatovali veľmi dobrú úroveň vzájomných vzťahov. Srbský prezident poďakoval za podporu ktorú Slovensko
viac . . .

      ©SSOK 2014